Familie en betrokkenenraad

Bij de FBR kunt u terecht met vragen en signalen. De FBR zoekt vervolgens, samen met u, naar een antwoord/oplossing of verwijst u door, bijvoorbeeld naar de familievertrouwenspersoon.

De familie- en betrokkenenraad (FBR) behartigt de algemene belangen van familie en indirect dus ook van cliënten. Op die manier wil de FBR goede zorg bewaken. Uit onderzoek is gebleken dat de behandeling van cliënten beter verloopt als familie nauwer bij de behandeling betrokken wordt. Het belangrijkste doel van de FBR is dan ook het stimuleren van de betrokkenheid van de familie. De brochure: 'We hebben elkaar nodig' kan u daarbij helpen.

Mocht u vragen hebben of suggesties neem dan contact met ons op via:          

Els van der Sanden-Paumen                                                                                                                      
voorzitter Familie -/Betrokkenen Raad 
06 82 55 14 97 

Download Beleidsplan familie- en betrokkenenraad 2020- 2022

In het Jaarverslag familie en betrokkenraad 2021 leest u welke activiteiten de FBR heeft ondernomen. 

De FBR heeft contact met familie door middel van:

  • de digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor opgeven door te mailen naar fbr@reiniervanarkel.nl
  • ontmoetingen met familie tijdens familie- en themabijeenkomsten
  • het familietevredenheidsonderzoek, dat periodiek zal worden uitgevoerd

De familie- en betrokkenenraad bestaat uit vertegenwoordigers van familie van cliënten die bij Reinier van Arkel in behandeling zijn of zijn geweest. De familie weet als geen ander wat het betekent als een familielid in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze ervaringsdeskundigheid van familie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg voor de cliënt.

De FBR signaleert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) aan de Raad van Bestuur en wordt structureel betrokken bij ontwikkelingen in de organisatie. Ook kan de FBR overleggen met zorgverleners/medewerkers van alle teams binnen Reinier van Arkel; familievertrouwenspersoon; Centrale Cliëntenraad; inspectie; zorgverzekeraars, gemeente, enz.

De familie-en betrokkenenraad zoekt regelmatig nieuwe leden 
Mocht u zich willen inzetten voor de FBR, dan kunt u mailen naar 
fbr@reiniervanarkel.nl 
of bellen met Reinier van Arkel: (073) 658 61 11