Over dossier

Als u bij Reinier van Arkel in behandeling komt, dan wordt voor u een persoonlijk dossier aangemaakt. Dit dossier, het elektronisch patiëntendossier (EPD), bevat gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorgverlening. Zoals uw verhaal, uw behandelplan en aantekeningen van gesprekken. Maar ook verwijsbrieven, ontslagbrieven, overdrachtformulieren en onderzoeksresultaten maken deel uit van uw dossier. Het dossier is opgeslagen in een beveiligd computersysteem.