Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

MIND Naasten Centraal

Familieorganisaties
Familieorganisaties organiseren met regelmaat informatiebijeenkomsten. Hier wordt informatie gegeven over een bepaald thema en kunnen ervaringen worden uitgewisseld (lotgenotencontact). Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning, telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. Op de hierna genoemde websites treft u meer informatie aan.