FACT: Thuis samen werken aan herstel

Bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening staat het werken aan herstel voorop in de behandeling. Een behandeling die bij voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving wordt geboden door een team van deskundige hulpverleners. Dat is waar de wijkgerichte zorg van FACT-teams zich op richt. Wij komen naar u toe in plaats van andersom.

Zorg op maat in uw eigen omgeving

Wanneer u vanwege uw psychiatrische aandoening voor langere tijd behoefte aan behandeling en begeleiding heeft, is er de mogelijkheid deze zorg in uw eigen omgeving te ontvangen. De hulpverleners komen dan naar u toe in plaats van andersom. Op deze manier sluit de behandeling goed aan bij waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Daarnaast is het ook prettig dat u niet steeds naar een instantie toe moet.
Voor mensen met psychotische en bipolaire stoornissen bieden we zorg in de eigen omgeving volgens de FACT-methodiek.

Wat is FACT?

FACT is een afkorting voor 'Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een werkwijze waarbij er vanuit een team van hulpverleners wijkgerichte ambulante behandeling en begeleiding worden geboden, dat wil zeggen zoveel mogelijk in uw eigen omgeving.

Het FACT-team bestaat uit: een psychiater, psycholoog, woonbegeleiders, verpleegkundig casemanagers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een ervaringsdeskundige, een trajectbegeleider en een maatschappelijk werker.
Omdat er zoveel verschillende hulpverleners in het team zitten, kan de behandeling goed worden afgestemd op uw hulpvraag.
Wanneer u bijvoorbeeld een vraag heeft op het gebied van wonen zal de woonbegeleider u hierin ondersteunen, bij een vraag op het gebied van daginvulling is dit de trajectbegeleider en bij een vraag voor therapie is dit vaak de psycholoog.

FACT Jeugd team

Zie de website van Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

FACT Den Bosch

FACT Den Bosch is ingedeeld in de teams FACT Den Bosch binnenstad, FACT Den Bosch Zuid-Oost en FACT Den Bosch Noord-West.

FACT regio

De teams FACT Regio Noord en FACT Regio Zuid zijn actief in de omliggende gemeenten (zie het onderste kaartje).

Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (Stichting CCAF) heeft in juni 2017 het keurmerk FACT toegekend aan FACT Den Bosch Noord-West en FACT Den Bosch Zuid-Oost. Het keurmerk heeft een geldigheidsduur tot mei 2020. 

Het FACT team regio Zuid van Reinier van Arkel heeft het CCAF keurmerk volgens de veldnormen FACTs2017 ontvangen van het CCAF in januari 2020.