Suïcidale gedachten of -gedrag

Suïcidepreventie heeft als doel mensen te helpen om te gaan met hun gedachten over zelfdoding of suïcidaliteit (er contact mee te maken) en de last te verminderen die deelnemers door deze gedachten ervaren. Ook naasten van mensen met suïcidale gedachten of gedragingen kunnen baat hebben bij het met elkaar in gesprek gaan over het herkennen en omgaan met het gedrag.

Voor mensen zonder behandelcontact bij Reinier van Arkel is er de lotgenotengroep voor mensen met suicidale gedachten of - gedrag. Voor naasten zijn er groepsbijeenkomsten.

Heeft u een behandelcontact dan kunt u in overleg met uw behandelaar deelnemen aan een individuele- of een groepsbehadelinng.