Stress en burnout

Spanning of stress hoort bij het leven. Het is een stimulans om beter te presteren en ons beter te concentreren. We kunnen ook stress voelen in situaties waarin we de opkomende spanning niet effectief kunnen gebruiken. Dat is een bedreigende situatie. Als zo'n vorm van stress langere tijd bestaat, is er sprake van chronische stress. Een burn-out hoort tot de groep beroepsziekten. Het gaat om langdurige lichamelijke en emotionele uitputting van mensen in het arbeidsproces. De symptomen zijn lichamelijk (vermoeidheid, slapeloosheid, spierpijn,verminderde weestand), psychisch (somberheid, piekeren, niet meer tot rust kunnen komen, concentratieproblemen) of hebben te maken met het gedrag (neiging tot verslaving, sociaal leven vermindert, meer fouten maken en minder goed presteren).

Leven met stress?

Voor mensen met stress of een burn-out kan het leven een bijna ondraaglijke last worden. Het is  belangrijk tijdig de signalen van overspannenheid, stress of burn-out (letterlijk: opgebrandheid) te onderkennen en er iets mee te doen. Een goede manier daarvoor is het zoeken van een lichamelijke uitlaatklep, zoals fietsen en wandelen. Maar vooral praat erover. Mensen met chronische stress zijn gebaat bij steun en rust. Is dat onvoldoende zoek dan professionele hulp en begeleiding. Met een verwijskaart van uw huisarts kunt u terecht bij Ypse.

Ypse

Ypse geeft kortdurende ondersteuning aan mensen met lichte en matige psychische klachten. Wij kijken samen wat het best bij uw probleem past, dat kan bijvoorbeeld een gesprek of cursus zijn.