Behandeling

Mensen met schizofrenie hebben veelal langdurig specialistische hulp of begeleiding nodig. Reinier van Arkel heeft een zorgprogramma psychotische stoornissen en daarnaast zorgprogramma’s gericht op stabilisatie, acceptatie, motivatie, rehabilitatie & herstel. In samenspraak met de cliënt wordt bekeken welke onderdelen van het zorgprogramma het beste aansluiten bij de behoeften van de cliënt.