Behandeling

Individuele cognitieve gedragstherapie

Mensen met psychotische ervaringen kunnen baat hebben bij cognitieve gedragstherapie. De behandeling richt zich op de gedachten die iemand heeft door zijn psychotische ervaringen. Deze gedachten roepen vaak ongewenste gevoelens en gedrag op en maken het lastig in het dagelijks leven te functioneren. 

Download de folder Individuele cognitieve gedragstherapie.

Individuele cognitieve gedragstherapie bij andere dan psychotische klachten

Cliënten die gevoelig zijn voor het krijgen van psychotische klachten, en die nu last hebben van andere klachten, kunnen baat hebben bij deze cognitieve gedragstherapie. Klachten die op dit moment een rol kunnen spelen, zoals angst, dwang, paniek of depressie, maar ook bijvoorbeeld moeite
hebben met het bedwingen van impulsen, of verslaving, kunnen te behandelen zijn met cognitieve gedragstherapie. 

Download de folder Individuele cognitieve gedragstherapie bij andere dan psychotische klachten.


Lichamelijk onderzoek

Onderzoek heeft aangewezen dat mensen met psychotische klachten een relatief groter risico hebben op het krijgen van lichamelijke aandoeningen. Daarnaast gebruiken mensen met psychotische klachten vaak antipsychotische medicatie. Deze antipsychotica kunnen bepaalde bijwerkingen geven die het risico op lichamelijke klachten nog vergroten. Het verschilt van persoon tot persoon hoe ernstig deze bijwerkingen zijn. Door middel van een lichamelijk onderzoek en regelmatige screening kan er snel ingegrepen worden bij eventuele afwijkingen.

Download de folder Screening naar lichamelijke klachten

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een therapievorm die mensen uit de directe omgeving van de cliënt, zoals familie, partner of kinderen, bij de behandeling betrekt. Als betrokkenen op een goede manier met elkaar omgaan en elkaar beter begrijpen, wordt de kans op een terugval kleiner, en kunnen de mensen in de directe omgeving de belasting beter aan.

Download de folder Systeemtherapie bij cliënten met een psychotische stoornis

Vroege opsporing en interventie

Een deel van de mensen die ooit psychotische symptomen ontwikkelen, wordt met andere problematiek in de geestelijke gezondheidszorg aangemeld. Hierbij valt te denken aan angstklachten, compulsief obsessieve klachten, depressieve klachten, gedragsstoornissen of andere wat meer ondefinieerbare
klachtenpatronen. Mensen met een verhoogde kans op het ontwikkelen van symptomen kunnen in een vroegtijdig stadium worden opgespoord door het afnemen van een vragenlijst en een semi-gestructureerd interview.

Download de folder Vroege Interventie Psychose.

Psycho-educatie voor familieleden van mensen met een psychose 

Als je partner of ander familielid verward is, dingen ziet, voelt, hoort of ruikt die je zelf niet ervaart, dan weet je meestal niet hoe je daar het beste mee kunt omgaan. De persoon zelf beleeft de ervaringen als een werkelijkheid. Een goede ondersteuning van hem is heel belangrijk. Juist familieleden, partners en vrienden kunnen hierin een grote rol spelen. Psycho-educatie is een cursus in groepsverband waarin wij informatie verstrekken over de ziekte van de cliënt en hoe daarmee om te gaan.

Download de folder Psycho-educatie voor familieleden van mensen met een psychose.

EMDR: het verwerken van herinneringen aan een nare gebeurtenis

Veel mensen maken in hun leven gebeurtenissen mee waaraan zij vervelende herinneringen overhouden die steeds weer hun leven beïnvloeden. Bijvoorbeeld een inbraak, pesterijen, een verkeersongeval of het verlies van iemand uit de omgeving. Het zijn schokkende en soms levensbedreigende momenten die iedereen kunnen overkomen. EMDR is een behandelmethode die helpt herinneringen aan de gebeurtenis te verwerken.

Download de folder EMDR.