Voor veteranen

Veteranen (ex-militairen en actief dienenden) die ingrijpende uitzendervaringen hebben meegemaakt die merkbare gevolgen hebben voor het psychisch evenwicht en het algemeen welzijn. Wanneer het trauma ernstige impact heeft op de veteraan kan het gezin dusdanig ontregeld worden dat de gezinsleden ook klachten ontwikkelen. Naast psychische problemen kunnen sociale en/of financiële problemen spelen.

Traumatische ervaringen en schokkende gebeurtenissen tijdens een missie/uitzending zijn niet te voorkomen. Militairen lopen doorgaans een groter risico op blootstelling aan trauma‘s dan de doorsnee bevolking.
Schokkende ervaringen maken het leven niet meer vanzelfsprekend, de omgeving kan als beangstigend en onveilig ervaren worden en het vertrouwen in anderen is geschokt of zelfs beschadigd. De wereld en het leven worden niet meer op dezelfde manier ervaren als voor de uitzending. Het dagelijkse leven komt onder druk te staan door de veelheid aan klachten die worden ervaren. Het gezin kan dusdanig ontregeld raken dat gezinsleden ook klachten ontwikkelen. Veteranen kunnen ingrijpende uitzendervaringen hebben meegemaakt, die merkbare gevolgen hebben voor hun psychisch evenwicht en algemeen welzijn. Zij kunnen voor behandeling van hun klachten terecht bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland.

Hulpvragen van veteranen

  • Ik word achtervolgd door beelden en herinneringen uit mijn verleden. Hoe kan ik mijn verleden een plaats geven?
  • Ik wil weer kunnen slapen zonder dat mijn nachten beheerst worden door mijn nachtmerries.
  • Ik word gecontroleerd door mijn verleden, kunt u mij helpen de controle over mijn verleden terug te krijgen?
  • Ik ben te controlerend, dit heeft te maken met mijn uitzendervaringen, hoe kan ik daar anders mee omgaan?
  • Ik heb een te kort lontje, ik wil een betere manier vinden om met mijn gevoelens om te gaan.
  • Ik ben een last voor mijn gezin/familie. Ik wil inzicht krijgen hoe ik anders met hen kan omgaan.

Behandeling

Het behandelaanbod van het Psychotraumacentrum is specifiek toegesneden op de groep veteranen. In de loop der jaren hebben onze behandelaren kennis en ervaring opgebouwd m.b.t. de verschillende uitzendingen en de cultuur van veteranen. Er wordt zoveel mogelijk in groepen gewerkt. In een groep kunnen patiënten met elkaar contact opbouwen en onderling steun bieden aan elkaar zodat buiten de behandeling een steunsysteem kan worden opgebouwd. 

Samenwerking

Het Psychotraumacentrum maakt deel uit van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen(LZV) en is als specialistisch centrum verantwoordelijk voor de inrichting van het zorgnetwerk veteranen voor Zuid Nederland.

Verder werken wij intensief samen met De Basis (maatschappelijk werk voor veteranen); MGGZ Zuid Nederland; LZV partner Victas, de Veteranen Intensieve Behandelunit (Vincent van Gogh Instituut) en enkele 2e lijn GGz instellingen in Zuid Nederland.