Voor asielzoekers en vluchtelingen

Asielzoekers of vluchtelingen die in Nederland wonen, kunnen psychische problemen hebben die samenhangen met traumatisering en/of gedwongen migratie. Deze mensen zijn gevlucht uit hun land van herkomst, en hebben daar vaak ernstige oorlogs- of andere traumatische ervaringen meegemaakt.

Asielzoekers en vluchtelingen hebben vaak te maken met langdurige en meestal uitputtende asielprocedures. De gedwongen migratie, het ontbreken van een psychosociaal netwerk, het onvermogen om zich aan de nieuwe leefomstandigheden aan te passen en de behoefte om het sociale netwerk van uit het niets in een vreemd land op te bouwen, brengen bijkomende problemen met zich mee.

Naast psychische problemen zijn er vaak ook sociale en/of financiële problemen. Er is sprake van complexe en meervoudige problematiek. De klachten worden bekeken vanuit de persoonlijke situatie van de cliënt en diens omgeving.

Hulpvragen van die asielzoekers en vluchtelingen

  • Ik voel me slecht, help me.
  • Ik wil niet over het verleden praten, maar ik wil me wel beter voelen. Hoe kan ik dat doen?
  • Hoe kom ik van mijn nachtmerries en angsten af?
  • Ik wil minder hoofdpijn hebben.
  • Ik word achtervolgd door beelden en herinneringen uit mijn verleden. Hoe kan ik mijn verleden een plaats geven?
  • Ik ben bang voor de politie door wat ik heb meegemaakt, hoe kan ik daarmee omgaan?
  • Ik mis mijn familie, wie kan mij helpen mijn familieleden te vinden?
  • Ik heb behoefte om met lotgenoten in contact te komen en te blijven.
  • Hoe kan ik een dagstructuur en een dagindeling krijgen?
  • Kan iemand mij helpen mijn psychische evenwicht te houden en te onderhouden?

Behandeling

Het Psychotraumacentrum heeft een cultuurspecifiek behandelaanbod. We houden rekening met de cultuur en land van herkomst van cliënten. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt in groepen. In een groep kunnen mensen met elkaar contact opbouwen en onderling steun bieden aan elkaar zodat men buiten de behandeling een steunsysteem kan worden opgebouwd.  Het psychotraumacentrum zet, indien nodig en beschikbaar, tolken in die patiënten in de individuele en in de groepsbehandeling bijstaan om elkaar niet alleen te kunnen verstaan maar vooral te kunnen begrijpen. Wij werken met tolken van zeer uiteenlopende talen.