Post Traumatische Stress Stoornis

Psycho-trauma: een ontwrichtende schok

Mensen die in levensbedreigende omstandigheden verkeren of andere onverwachte en schokkende gebeurtenissen meemaken, krijgen te maken met intense gevoelens van angst, onmacht, kwetsbaarheid en hulpeloosheid. Het is niet vreemd als mensen daar enige tijd last van hebben, bijvoorbeeld in de vorm van opdringende herinneringen aan deze gebeurtenis. Dit is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Bij veel mensen verdwijnen deze klachten vanzelf.
Bij sommige mensen blijven de klachten langdurig bestaan. We spreken dan van een post traumatische Stress Stoornis (PTSS). 

Mensen met PTSS zijn vaak waakzaam en schrikachting. Zij hebben last van herbelevingen in de vorm van flashbacks en nachtmerries. De herinneringen aan het trauma komen ongewild naar boven. Dit kan enorm veel angst oproepen waardoor zij situaties die met het trauma te maken hebben gaan vermijden. Het wegdrukken van gedachten en herinneringen heeft als gevolg dat de traumatische ervaringen niet worden verwerkt. Hierdoor worden PTSS-klachten juist in stand gehouden.