Behandeling

Het behandelteam persoonlijkheidsproblematiek behandelt alleen cliënten uit het verzorgingsgebied van Reinier van Arkel.
Dit houdt in dat cliënten buiten het verzorgingsgebied niet meer bij dit team in behandeling worden genomen. 
Lees hier het nieuwsbericht met overzicht verzorgingsgebied.

Het zorgtraject

In de eerste plaats is het van belang om vast te stellen of het bij uw problematiek om een persoonlijkheidsstoornis gaat. Samen met u en eventueel uw partner bespreken we uw hulpvraag en formuleren we concrete doelstellingen. U krijgt voorlichting over de diagnostiek en de beschikbare behandelmogelijkheden. De behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag en uw specifieke situatie. Vanzelfsprekend wordt de zorg op maat aangeboden.

Het doel van de behandeling is het aanleren van andere manieren van denken, voelen en handelen. Hierdoor gaat iemand zich beter voelen, krijgt meer zelfvertrouwen en kan beter met problemen omgaan. Het gevolg is dat klachten (bijvoorbeeld depressiviteit, angsten, middelenmisbruik) verminderen of verdwijnen, waardoor het functioneren in relatie tot anderen verbetert. Zo iemand kan zich maatschappelijk beter staande houden.

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden.

VERS

VERS staat voor Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. De term beschrijft met welke problemen iemand worstelt. Het kernprobleem van mensen die in aanmerking komen voor deze training is dat zij moeite hebben controle te houden over hun emoties.

Download de folder  VERS training

Schematherapie

Mensen leven met een aantal basisovertuigingen over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze overtuigingen worden schema’s genoemd. De meeste schema’s worden aangeleerd in onze jeugd door boodschappen van ouders of belangrijke anderen, cultuur en belangrijke levensgebeurtenissen. Deze schema’s bepalen in belangrijke mate ons gedrag. Deze schema’s kunnen op latere leeftijd nog bestaan en verhinderen dat iemand goed functioneert op het gebied van werk en relaties.

Download de folder Schemagerichte therapie.

Psycho-educatie voor familieleden  

De heftige emoties van mensen met borderline problematiek kunnen voor familie en andere belangrijke betrokkenen lastig te hanteren zijn. Gebrek aan kennis, zorgen en onzekerheid over de huidige situatie en de gevolgen in de toekomst, niet weten hoe te reageren, gevoelens van verdriet, onmacht en boosheid, kunnen voor de familie belastend zijn. Veel familieleden hebben behoefte aan informatie, uitwisseling van ervaringen en steun.

Download de folder Psycho-educatie voor familieleden van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Cliëntgerichte psychodynamische therapie

Persoonlijkheidsproblematiek komt tot uiting in de manier waarop iemand vormgeeft aan zijn relaties. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis lopen vaak persoonlijk en/of sociaal vast door de manier waarop zij omgaan met zichzelf en anderen. Cliëntgerichte psychodynamische therapie is een behandelvorm die op verandering gericht is.

Download de folder Cliëntgerichte psychodynamische therapie.

Medicatie bij persoonlijkheidsstoornissen

Om klachten bij een persoonlijkheidsstoornis te behandelen, maken we in bepaalde situaties gebruik van medicijnen. Helaas bestaan er geen medicijnen die de persoonlijkheidsstoornis kunnen genezen. Maar medicijnen kunnen de ernst van sommige verschijnselen verminderen, zoals hevige stemmingswisselingen, impulsiviteit of agressiviteit. Deze medicatietherapie is een aanvulling op of een ondersteuning van (gespreks-)therapieën, zoals een psychotherapeutische of sociaalpsychiatrische behandeling. Download de folder Medicatie bij persoonlijkheidsstoornissen.

Ambulante groepstherapie

Groepspsychotherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij de deelnemers in groepsverband inzicht proberen te krijgen in hun problemen. In contact met anderen in de groep blijven vaak dezelfde patronen, gevoelens en gedachten terugkomen als in het dagelijkse leven. Tijdens de groepstherapie wordt gekeken om welke patronen het gaat, wat die betekenen en hoe die veranderd kunnen worden.

Sociaalpsychiatrische begeleiding

De sociaalpsychiatrische begeleiding heeft specifieke aandacht voor het dagelijks functioneren, bijvoorbeeld thuis of op het werk, en is gericht op behoud van zelfstandigheid. Ook is het sterk gericht op het ontdekken en gebruiken van eigen kwaliteiten om problemen het hoofd te bieden. 

Download de folder Sociaalpsychiatrische begeleiding.

Psychotherapeutische deeltijdgroepen

Psychotherapeutische deeltijdgroep op basis van schematherapie (SFT)

Deze deeltijdbehandeling vindt drie dagen per week plaats en duurt zes maanden in totaal.

In ons leven ontwikkelen we basisovertuigingen. Meestal in onze jeugd. Deze overtuigingen worden schema’s genoemd. Zij bepalen voor een groot deel hoe we denken en doen en hoe we functioneren. In deze deeltijdbehandeling krijgt u meer inzicht in uw denkschema's en gedragsschema's en leert u schema's waarvan u in het dagelijkse leven last heeft los te laten. 

Download de folder Psychotherapeutische deeltijdgroep op basis van Schema Focus Therapie (SFT).