Wat doen we?

Intake en onderzoek

Na aanmelding door de huisarts volgt een intake. Als het nodig is volgt daarna nog een onderzoek. Wij vinden zorgvuldig onderzoek heel belangrijk. Hierna krijgt de cliënt advies hoe de behandeling eruit gaat zien.

Behandeling

In de behandeling staan we stil bij de sterke kanten en de problemen van cliënten. Zo kunnen zij beter ervaren hoe zij in het dagelijks leven omgaan met allerlei situaties. Wij vinden het belangrijk dat een familielid of een begeleider meekomt naar de behandeling. 

Het behandelen van de problemen kan op verschillende manieren, zoals gesprekken bij Reinier van Arkel of bij de cliënt thuis. Het kan zijn dat medicijnen nodig zijn. We hebben diverse vormen van therapie, namelijk omgaan met emoties (ERT en DGT), traumaverwerking (o.a. EMDR), anders omgaan met gedachten, gevoelens en gedrag (CGT). We gebruiken hiervoor allerlei materialen, zoals werkboeken.

Als de behandeling wordt afgesloten, bespreken we dit met de cliënt, de familie en/of de begeleiding. Als er verdere ondersteuning nodig is, verwijzen we de cliënt door naar medewerkers van Cello, MEE of Humanitas. We sturen ook een brief aan de huisarts.

Signaleringsplan 
In de behandeling maken we standaard met de cliënt een signaleringsplan. Dit is een hulpmiddel dat de cliënt, maar ook zijn omgeving, ondersteunt als hij meer last krijgt van de klachten. In het signaleringsplan staan beschrijvingen:

  • Hoe de cliënt een terugval ziet aankomen. Vaak zie je dit een aantal dagen of weken van tevoren aankomen. Dit kan dan als een waarschuwing worden opgevat.
  • Wat kan de cliënt of kunnen anderen het beste doen wanneer er een terugval dreigt.

Een signaleringsplan stelt de cliënt samen op met zijn familie, zijn persoonlijk begeleider en behandelaar.

Signaleringskaart LVB (pdf)