Wat doen we?

Intake en onderzoek

Na aanmelding door de huisarts volgt een intake. Als het nodig is volgt daarna nog een onderzoek. Wij vinden zorgvuldig onderzoek heel belangrijk. Hierna krijgt u advies hoe de behandeling eruit gaat zien.

Behandeling

Een licht verstandelijke beperking kan niet worden weggenomen, maar we kunnen u wel leren hoe u hiermee om kunt gaan.
In de behandeling staan we stil bij uw sterke kanten en de problemen die u ervaart. Zo kunt u beter ervaren hoe u in het dagelijks leven omgaat met allerlei situaties. Wij vinden het belangrijk dat een familielid of een begeleider meekomt naar de behandeling. 

Het behandelen van de problemen kan op verschillende manieren, zoals gesprekken bij Reinier van Arkel of bij u thuis. Het kan zijn dat medicijnen nodig zijn. We hebben diverse vormen van therapie, namelijk omgaan met emoties (ERT en DGT), traumaverwerking (o.a. EMDR), anders omgaan met gedachten, gevoelens en gedrag (CGT). We gebruiken hiervoor allerlei materialen, zoals werkboeken.

Als de behandeling wordt afgesloten, bespreken we dit met u, de familie en/of de begeleiding. Als er verdere ondersteuning nodig is, verwijzen we u door naar medewerkers van onder andere Cello, MEE of Humanitas. We sturen ook een brief aan uw huisarts.

Signaleringsplan 
In de behandeling maken we met u een signaleringsplan. Dit is een hulpmiddel dat u, maar ook uw omgeving, ondersteunt als u meer last krijgt van de klachten. In het signaleringsplan is beschreven:

  • hoe u een terugval ziet aankomen. Vaak ziet u dit enkele dagen van tevoren aankomen. U voelt dat de spanning oploopt. Dit kan dan als een waarschuwing worden opgevat.
  • wat kunt u of kunnen anderen het beste doen wanneer er een terugval dreigt.

Een signaleringsplan stelt u samen op met uw familie, persoonlijk begeleider en behandelaar.