Licht Verstandelijke Beperking & Psychiatrie

Uit ervaring weten we dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) extra kwetsbaar zijn en vaak ongemerkt overvraagd worden. Als de LVB niet wordt opgemerkt of juist wordt ontkend, dan is het mogelijk dat de omgeving de cliënt aanspreekt op een manier die hij of zij niet begrijpt. Hierdoor kunnen zij vastlopen in deze ingewikkelde maatschappij en psychiatrische klachten krijgen. Daarnaast kunnen zij ook vastlopen als ze niet op de goede behandelplek zitten. Door deze klachten aan te pakken, proberen we samen met de cliënt de balans terug te vinden. We kijken hierbij vooral naar de sterke kanten van de cliënt.

 

 

 De psychiatrische problemen die we veel behandelen:

  • depressie
  • dwangstoornis
  • autisme
  • ADHD
  • angststoornis
  • paniekstoornis
  • psychose
  • trauma
  • stoornis in de emotieregulatie

Leest u hier het artikel 'Cliënten voelen zich herkend en erkend' uit Reinier Magazine nummer 5, zomer 2017

Voor verwijzers: