Geheugen problematiek

In het centrum voor Geheugenproblematiek onderzoeken we ouderen die geheugenproblemen ervaren. Wij werken daarin samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. We kunnen daardoor snel een diagnose stellen en aansluitend de juiste zorg bepalen.

Uit onderzoek blijkt dat er bij 95% van de ouderen met geheugenproblemen na drie jaar een vorm van dementie geconstateerd wordt. Door in een vroeg stadium duidelijkheid te scheppen, kan de zorg die iemand nodig heeft tijdig worden voorbereid met familie, vrienden, zorginstellingen of eventuele mantelzorger.

Bij een eerste bezoek aan het centrum krijgt de cliënt een lichamelijk onderzoek en een cognitieve screening (onderzoek van geheugenproblematiek). Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige bespreekt met de familie of verzorger hoe het gedrag de afgelopen tijd is veranderd. Op basis van deze onderzoeken wordt de diagnose gesteld en kunnen de eerste stappen in het zorgtraject vastgesteld worden. Het is mogelijk dat de cliënt om negen uur binnenkomt voor onderzoek en om elf uur met een diagnose de deur uitgaat. Niet in alle gevallen gaat het zo snel. Soms is vervolgonderzoek nodig, zoals een MRI of een CT-scan.

Poli Psychiatrie en Cognitie

Binnen het Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie bestaat een poli Psychiatrie en Cognitie, dit is een specialistisch team gericht op dementerende ouderen, bij wie sprake is van ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen en van wie het steunsysteem overbelast is. De begeleiding vanuit bijvoorbeeld de familie, huisarts, de thuiszorg of het verzorgingshuis dreigt tekort te schieten.

  • Vooral de omgeving van de patiënt zal met een hulpvraag komen, bijvoorbeeld:
  • Mijn vader vergeet alles, maar weigert alle hulp waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.
  • Mijn vrouw is door haar ziekte erg wantrouwend en agressief. 's Nachts is ze onrustig en loopt ze weg. Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan.
  • Dit hoogbejaarde echtpaar begrijpt elkaar niet meer. Is er misschien sprake van mishandeling?

Bij een dergelijke (dreigende) ontwrichting zal het specialistisch team zich inzetten om de probleemsituatie zo snel mogelijk te stabiliseren dan wel te verbeteren. We proberen de gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen te verminderen, de draagkracht van het steunsysteem te versterken en crisisopnames te voorkomen.