Depressie

Wat is een depressie?

Bijna iedereen is wel eens somber. Meestal gaat zo’n sombere stemming vanzelf weer over. Er kan ook een goede reden zijn voor neerslachtigheid, zoals bijvoorbeeld het verlies van een dierbare. Als iemand zich gedurende meer dan twee weken bijna iedere dag erg neerslachtig voelt, nauwelijks energie of belangstelling voor wat dan ook heeft, kan er sprake zijn van een depressie.

Kenmerken

Een depressie kan mild, matig of ernstig zijn. Er zijn een aantal kenmerken waaraan je een depressie kunt herkennen. Hoe meer kenmerken iemand heeft, des te ernstiger is de depressie. Hieronder staan de kenmerken op een rijtje. Voor alle kenmerken (behalve de laatste) geldt dat ze bijna iedere dag aanwezig zijn:

 • depressieve stemming tijdens het grootste deel van de dag
 • duidelijk verminderd plezier of duidelijk verminderde belangstelling voor bijna alle activiteiten
 • tijdens het grootste deel van de dag
 • duidelijke vermindering van lichaamsgewicht (zonder dat er dieet gehouden wordt) of juist
 • een toename van het lichaamsgewicht
 • slapeloosheid of juist heel veel slapen
 • duidelijk zichtbare rusteloosheid of traagheid van lichaamsbewegingen
 • moeheid of verlies van energie
 • gevoelens van waardeloosheid of extreme/onterechte schuldgevoelens
 • verminderde concentratie of besluiteloosheid
 • terugkerende gedachten aan de dood of aan zelfdoding, plannen maken voor zelfdoding of
 • een poging tot zelfdoding

Bij vijf van bovenstaande kenmerken is een depressie mild, en bij zes tot zeven kenmerken is er sprake van een matige depressie. Van een ernstige depressie kun je spreken bij acht tot negen kenmerken.

Zoals gezegd kunnen depressieve klachten ook voorkomen bij verdrietige gebeurtenissen, zoals het verlies van een dierbare of een echtscheiding. Als de klachten langer aanhouden dan twee maanden, kan er aan een depressie gedacht worden.