Corona zorgaanbod

Om zorgprofessionals, medewerkers, nabestaanden en ex-IC patiënten bij te staan hebben het Psychotraumacentrum Zuid Nederland en Herlaarhof gedurende de coronacrisis diverse middelen ontwikkeld gericht op het behoud en de bevordering van de mentale gezondheid.

Behandelaanbod

 

CoroNAzorg

Behandelmodule Psychotraumacentrum voor zorgprofessionals in de coronazorg

De coronacrisis heeft een enorme impact op de gezondheidszorg en zorgprofessionals. Zorgprofessionals hebben zeer ingrijpende ervaringen opgedaan, zij zijn veelvuldig geconfronteerd met ernstig zieke mensen, van wie er veel overleden. Door deze ingrijpende ervaringen kunnen zij klachten ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de klachten van professionals die ingezet zijn bij een ramp. Dit zijn klachten op het gebied van angst, somberheid, (traumatische) rouw of posttraumatische stress.

Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland ontwikkelde een behandelmodule voor deze (corona)zorgprofessionals. Met deze behandeling ondersteunt het PTC hen in het verwerken van hun ervaringen en in het versterken van hun veerkracht.

De behandelmodule bestaat deels uit e-health en deels uit contacten met een therapeut, online of face to face. De module is ingebouwd in het e-healthplatform van Reinier van Arkel (Minddistrict).

Download de folder coroNAzorg

Voor het volgen van de behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, afdeling medische psychologie of ggz-instelling. Aanmelding kan lopen via de website of via Zorgdomein, o.v.v. CoroNAzorg met spoedvermelding.

 

Rouwverwerking

De module ‘rouwverwerking’ is een onlinemodule voor mensen die een dierbare hebben verloren tijdens de coronacrisis bij wie de rouwverwerking gestagneerd is of moeilijk verloopt. De ingrijpende omstandigheden van een overlijden tijdens de coronacrisis, zoals moeilijkheden bij het afscheid nemen van een dierbare en gebrek aan sociale steun, kunnen de verwerking bemoeilijken. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en eenzaamheid die de rouw blokkeren.

De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie die speciaal is gericht op rouw na het overlijden van een dierbare tijdens de coronacrisis. De behandeling wordt aangeboden via het internet, neemt circa twee uur per week in beslag en duurt in totaal 8 weken. De cliënt doorloopt de behandeling zelfstandig, zonder ondersteuning van een therapeut. In de behandeling kunnen onder meer posttraumatische stress, verstoorde rouw en depressieklachten aan bod komen. Aan deze behandeling is een wetenschappelijke onderzoek naar het effect van een online-rouwbehandeling voor nabestaanden, van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis, verbonden (in samenwerking met Universiteit Utrecht en Universiteit Groningen).

Voor de onlinebehandeling is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Aan de onlinebehandeling zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website: www.RouwenCorona.nl

 

Landelijke trauma-advieslijn

De landelijke trauma-advieslijn is bedoeld voor mensen die psychische klachten ervaren doordat ze zelf of een naaste COVID-19 hebben gehad of beroepsmatig in aanraking zijn gekomen met COVID-19. De psychische klachten kunnen op meerdere manieren tot uiting komen, bijvoorbeeld met angst, somberheid, boosheid, irritatie, gejaagdheid, vermoeidheid of slaapproblemen. Zo zijn er nog meer klachten mogelijk; dit verschilt per persoon.

De medewerkers van de advieslijn bieden ondersteuning door mee te denken op het gebied van zelfzorg, zorg voor anderen en voor nabestaanden in geval van rouw. Uiteraard is er aandacht voor het ontstaan van eventueel trauma en stress-gerelateerde symptomen.

De informatie die wordt gedeeld is vertrouwelijk.

De medewerker die u belt, heeft expertise op het gebied van zorgverlening in crisissituaties, trauma- en stress-gerelateerde problematiek en (traumatische) rouwverwerking. Zij bieden consultatie, advies en hulp bij het inschatten van de benodigde zorg (traumagerichte behandeling of anders).

  • Telefoonnummer Trauma-advieslijn: (073) 658 68 78
  • Op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur

 

Folders

Verlies van een dierbare

Deze folder is bedoeld voor iedereen die een dierbare is verloren in coronatijd en geeft informatie over het natuurlijke rouwproces en wat eventueel kan helpen dit proces in deze coronaperiode te ondersteunen. Denk hierbij aan symptomen die vaak voorkomen bij een natuurlijk rouwproces (bijvoorbeeld gevoelens van leegte en eenzaamheid), hoe je betekenis kunt geven aan het verlies, contact met naasten, hoe je kunt omgaan met een nieuwe realiteit die zo veel pijn doet.

Download de folder verlies van een dierbare

 

Ondersteuning aan medewerkers tijdens corona

De overheidsmaatregelen en richtlijnen ten gevolge corona hebben consequenties voor het dagelijks werk en de werknemers. Als leidinggevende wil je werknemers hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Deze folder voor leidinggevenden biedt algemene en specifieke informatie voor situaties die vanwege de coronacrisis kunnen voorkomen.

Download de folder ondersteuning aan medewerkers tijdens de coronacrisis

 

Handreiking Online-traumabehandelen

Het Psychotraumacentrum heeft een handreiking samengesteld voor online-traumabehandeling. Deze handreiking is bedoeld als praktisch advies voor het vormgeven van de onlinebehandeling én als aanmoediging voor therapeuten die nog aarzelen in het toepassen van online-traumabehandeling.

Download de folder handreiking online behandelen

 

Hoe ondersteun je een kind na het verlies van een dierbare?

Het liefst willen we kinderen beschermen tegen pijn en verdriet, ook nu, wanneer ze te maken kunnen krijgen met (plotselinge) verlieservaringen van dierbaren. Een verlies onder de huidige omstandigheden kan het rouwproces bemoeilijken, doordat het verlies plotseling en onverwacht kan zijn. Daarnaast is het niet of zeer beperkt mogelijk afscheid te nemen, de nabijheid te zoeken van andere dierbaren en een afscheidsdienst bij te wonen.

In de folder ‘Hoe ondersteun ik mijn kind na verlies van een dierbare?’ beschrijft en benoemt Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en onderdeel van Reinier van Arkel, het verloop van een rouwproces bij kinderen en de aandachtspunten voor ondersteuning van kinderen bij een verlieservaring, specifiek in de huidige periode.

Download de folder ondersteuning kind bij verlies