Kenmerken

Iemand met een bipolaire stoornis kan verschillende stemmingen ervaren. Hieronder staan deze stemmingen op een rijtje.

Manische episode

Iemand is de hele tijd extreem vrolijk of extreem druk tijdens een periode van minstens één week. Hij of zij denkt dat hij alles aan kan, geeft onverantwoord veel geld uit of begint aan allerlei grootse ondernemingen. Het kan zijn dat de manische persoon overdreven veel praat of beweegt, en heel snel is afgeleid. Het gedrag van een manisch persoon veroorzaakt ook problemen met de mensen in zijn directe omgeving.

Hypomane episode

Bij iemand die in een hypomane episode is, duurt de extreem vrolijke of drukke stemming minstens vier dagen. De stemming en het gedrag zijn nog steeds vrij extreem te noemen, maar minder nadrukkelijk aanwezig dan bij een manische episode.

Depressieve episode

ls iemand in een depressieve periode is, is hij of zij de hele tijd erg somber of erg weinig geïnteresseerd in bijna alle dagelijkse dingen. Deze stemming duurt minstens twee weken. Behalve een zeer sombere stemming zie je ook dat iemand bijvoorbeeld heel weinig of juist heel veel eet of slaapt. Ook kunnen er problemen zijn met denken, concentratie en besluiten nemen. Ook kan iemand in een depressieve periode veel aan de dood of aan zelfdoding denken.

Gemengde episode

Bij een gemengde episode heeft iemand iedere dag last van klachten die bij een manische én bij een depressieve periode horen. Deze klachten duren minstens een week.