Behandeling

Farmacotherapie Bipolaire Stoornissen

Mensen bij wie de diagnose bipolaire stoornis is gesteld, kunnen baat hebben bij een vorm van therapie waarbij medicatie centraal staat. Er wordt uitgezocht welke medicatie het best gebruikt kan worden. Eventuele bijwerkingen worden in de gaten gehouden evenals de lichamelijke gezondheid.  

Download de folder Farmacotherapie Bipolaire Stoornissen 

Psycho-educatie

Als bij u de diagnose bipolaire stoornis is gesteld, kunt u baat hebben bij psycho-educatie, een vorm van behandeling waarbij voorlichting en advies over de psychiatrische ziekte centraal staan. Goed op de hoogte zijn van wat het betekent een bipolaire stoornis te hebben, is belangrijk voor alle betrokkenen, zowel voor u als voor de mensen in uw directe omgeving.

Download de folder Psycho-educatie 

Steunend structurerend begeleiding en rehabilitatie

Deze begeleiding is voor mensen met een bipolaire stoornis die behoefte hebben aan ondersteuning bij het aanpakken van (langer bestaande) problemen in de relatie, het gezin, opleiding, werk en huisvesting (sociaal maatschappelijke problemen).

Download de folder Steunend structurerend begeleiding en rehabilitatie 

Zelfmanagement bipolaire stoornissen

Een belangrijk onderdeel van zelfmanagement is dat u zelf een rol kunt hebben in uw behandeling. De zorgverleners zijn er om u te helpen, maar ú staat aan het roer.

Download de folder Zelfmanagement bipolaire stoornissen