Bipolaire stoornissen

De bipolaire stoornis, ook wel manische depressiviteit genoemd, is een stemmingsstoornis. Periodes van extreme opgewektheid en extreme somberheid wisselen elkaar af. Ook zijn er periodes waarin het redelijk rustig is en iemand ‘normaal’ functioneert.

Wat is een bipolaire stoornis?

De bipolaire stoornis, ook wel manische depressiviteit genoemd, is een stemmingsstoornis. Periodes van extreme opgewektheid en extreme somberheid wisselen elkaar af. Ook zijn er periodes waarin het redelijk rustig is en iemand ‘normaal’ functioneert. In de extreem opgewekte, ook wel manisch genoemde, periodes denkt iemand de hele wereld aan te kunnen. Hij of zij slaapt dan heel weinig en geeft bijvoorbeeld veel meer geld uit dan eigenlijk kan. Uiteindelijk raakt de manische persoon uitgeput en komt vervolgens in een stemming van grote somberheid terecht. Het kan zijn dat de aangerichte ‘schade’ op dat moment ook moeilijk te overzien is. Vaak ziet de omgeving de eerste tekenen van een manische periode bij hun partner of familielid. Degene met de bipolaire stoornis is zich er meestal minder goed van bewust.

Bipolaire stoornis bij kinderen en bij volwassenen

Hoewel de klachten meestal tussen het twintigste en dertigste levensjaar zichtbaar worden, kan de bipolaire stoornis ook op jongere of oudere leeftijd beginnen.

Bipolaire stoornis: goed om te weten

De bipolaire stoornis begint bij de meeste mensen tussen hun twintigste en dertigste levensjaar. De aandoening komt bij mannen even vaak voor als bij vrouwen. Voor een deel is het erfelijk bepaald of iemand de kans loopt om manisch-depressieve klachten te krijgen. Ook kunnen belangrijke levensgebeurtenissen een rol spelen bij het ontstaan van de klachten.
Bij sommige mensen kan de overdreven opgewekte stemming overgaan in psychotische klachten. Iemand is dan het contact met de werkelijkheid kwijt. Hij of zij kan denken dat hij onaantastbaar is, of iemand kan extreem achterdochtig worden.
Het komt niet zo vaak voor dat iemand maar één manische periode doormaakt. De meeste mensen maken meerdere manische en depressieve periodes door. Zonder behandeling kan vooral een depressie erg lang duren, soms zelfs jaren.

Meer weten?

Vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen

Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen