Behandeling

Het behandelteam Autisme behandelt alleen cliënten uit het verzorgingsgebied van Reinier van Arkel. Dit houdt in dat cliënten buiten het verzorgingsgebied niet meer bij dit team in behandeling worden genomen. 
Lees hier het nieuwsbericht met overzicht verzorgingsgebied.

Somatisch onderzoek en screening

Als je gaat starten met je behandeling bij team autisme, krijg je een uitnodiging voor een somatische screening ofwel lichamelijk onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat als je psychische problemen hebt, je ook meer problemen kunt ervaren met je lichamelijke gezondheid. Daarom is het goed bij de start van de behandeling een goed beeld te hebben van zowel je psychische als lichamelijke gezondheid.

Download de folder Somatisch onderzoek en screening

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat ervanuit dat problemen beïnvloed worden door wat iemand denkt, voelt en doet. Als je denkt dat je iets niet durft, dan probeer je het ook niet. En dat bevestigt je gevoel dat je het niet kunt. CGT helpt je deze belemmerende gedachten, gevoelens en gedragingen te herkennen en ze te vervangen door positieve patronen.

Download de folder Cognitieve gedragstherapie

Sociale Vaardigheidstraining

Elke dag ontmoet je mensen. Je maakt een praatje. Je geeft kritiek of je vraagt om hulp. Dat heet ‘omgaan met elkaar’. Een goede omgang met andere mensen vraagt om een aantal vaardigheden. ‘Sociale vaardigheden’ die je kunt verbeteren en die jou weerbaar maken, zodat je je kunt handhaven in de samenleving en het voor jou gemakkelijker en prettiger wordt.

Download de folder Training Sociale vaardigheden

Groepsbehandeling psycho-educatie 'ik en autisme'

En dan krijg je de diagnose Autismespectrumstoornis. Maar wat is een autismespectrumstoornis?
Hoe leg je aan mensen in jouw omgeving uit wat je diagnose voor jou betekent en hoe ze jou kunnen
ondersteunen? In de groepsbehandeling psycho-educatie ‘ik en autisme’ gaan we deze vragen en meer proberen te beantwoorden.

Download de folder Groepsbehandeling psycho-educatie ik en autisme

Mindfulness

Het is goed om af en toe bewust stil te staan door middel van mindfulness. Zo voorkom je dat je jezelf verliest in de dagelijkse drukte. Even ruimte maken in je hoofd en je lichaam voor het moment en het gevoel daarbij. Je handelt daardoor minder vanuit emotie, je ervaart minder stress en je leeft bewuster. Je kunt beter omgaan met drukte en tegenslagen. Daarnaast leer je bepaalde -vastgeroeste- patronen te herkennen in je denken en doen.

Download de folder Mindfulness

Partnercursus Omgaan met autisme

Partners van iemand met een autistismespectrumstoornis hebben het vaak niet gemakkelijk. Het kan voor hen lastig zijn met iemand te praten over de specifieke problemen in hun relatie en ze voelen zich in veel opzichten niet begrepen door hun omgeving. Ook is er bij hen niet altijd sprake van een goede ondersteuning of begeleiding.

Download de folder Partnercursus autisme

 

Trainingshuis voor mensen met ASS

Het Trainingshuis is een tijdelijke woonvorm voor jonge mensen met ASS. Deze woonvorm biedt een veilige omgeving waarin zij allerlei verschillende vaardigheden kunnen leren en oefenen.

Download de folder Trainingshuis voor mensen met ASS.

Dagbesteding werkhuis ASS

Dagbesteding in het Werkhuis is er voor jonge mensen met ASS die willen onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn op het gebied van werk en vrijetijdsbesteding.

Download de folder Dagbesteding werkhuis ASS.

24-uursbegeleiding ontwikkelingsgericht

Voor jonge mensen met ASS die normaal begaafd zijn maar (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, is er een woonvorm waarbij 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Met behulp van deze intensieve begeleiding kunnen deze jongvolwassenen met autisme diverse vaardigheden aanleren. Met deze vaardigheden kunnen ze doorstromen naar woonvormen waarbij de begeleiding minder intensief is of zelfstandig gaan wonen in een woonvorm met ambulante begeleiding.

Download de folder 24-uursbegeleiding Ontwikkelingsgericht.

24-uursbegeleiding stabilisatie

Voor jonge mensen met ASS die normaal begaafd zijn maar niet zelfstandig kunnen wonen, is er een woonvorm waarbij 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. De begeleiding in deze veilige woonomgeving draagt bij aan een goede kwaliteit van leven van deze jon­geren die mogelijk een leven lang 24-uurs­zorg nodig hebben.

Download de folder 24-uursbegeleiding Stabilisatie