Behandeling

Het behandelteam Autisme behandelt alleen cliënten uit het verzorgingsgebied van Reinier van Arkel. Dit houdt in dat cliënten buiten het verzorgingsgebied niet meer bij dit team in behandeling worden genomen. 
Lees hier het nieuwsbericht met overzicht verzorgingsgebied.

Diagnostiek

Als er bij iemand vermoedens zijn van autisme (ASS) dan kan een diagnose meer duidelijkheid geven. Mensen met een normale of hogere intelligentie ontwikkelen vaak gedrag waardoor autistische kenmerken niet zo opvallen. Daarnaast zijn er grote onderlinge verschillen tussen mensen met een ASS. Door middel van diagnostiek is het mogelijk erachter te komen of er inderdaad sprake is van autisme.

Download de folder Diagnostiek

Sociale Vaardigheidstraining

Voor mensen met ASS bestaat de wereld uit losse fragmenten die ze moeilijk kunnen ordenen of met elkaar in verband kunnen brengen. Iemand met ASS begrijpt niet vanzelfsprekend wat een ander denkt of voelt, en houdt daar weinig of geen rekening mee. Vaak is er in de communicatie sprake van eenrichtingsverkeer. De training Sociale Vaardigheden kan mensen met ASS helpen met de communicatie en sociale omgang met andere mensen. 

Download de folder Training Sociale vaardigheden

Trainingshuis voor mensen met ASS

Het Trainingshuis is een tijdelijke woonvorm voor jonge mensen met ASS. Deze woonvorm biedt een veilige omgeving waarin zij allerlei verschillende vaardigheden kunnen leren en oefenen.

Download de folder Trainingshuis voor mensen met ASS.

Dagbesteding werkhuis ASS

Dagbesteding in het Werkhuis is er voor jonge mensen met ASS die willen onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn op het gebied van werk en vrijetijdsbesteding.

Download de folder Dagbesteding werkhuis ASS.

24-uursbegeleiding ontwikkelingsgericht

Voor jonge mensen met ASS die normaal begaafd zijn maar (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, is er een woonvorm waarbij 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Met behulp van deze intensieve begeleiding kunnen deze jongvolwassenen met autisme diverse vaardigheden aanleren. Met deze vaardigheden kunnen ze doorstromen naar woonvormen waarbij de begeleiding minder intensief is of zelfstandig gaan wonen in een woonvorm met ambulante begeleiding.

Download de folder 24-uursbegeleiding Ontwikkelingsgericht.

24-uursbegeleiding stabilisatie

Voor jonge mensen met ASS die normaal begaafd zijn maar niet zelfstandig kunnen wonen, is er een woonvorm waarbij 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. De begeleiding in deze veilige woonomgeving draagt bij aan een goede kwaliteit van leven van deze jon­geren die mogelijk een leven lang 24-uurs­zorg nodig hebben.

Download de folder 24-uursbegeleiding Stabilisatie