Behandeling

Deeltijdbehandeling adolescenten met ASS

Jonge mensen met ASS kunnen baat hebben bij een intensievere begeleiding gedurende drie dagen per week. Deze intensieve begeleiding biedt op een gestructureerde manier steun bij het leren omgaan met de klachten en het aanleren van verschillende vaardigheden. Verbetering van het functioneren op de verschillende levensgebieden is het doel.

Download de folder Deeltijdbehandeling adolescenten met ASS.

Oudercursus ASS

Voor ado­lescenten met ASS is het lastig prioritei­ten te stellen, problemen te begrijpen en te verwoorden. Ook het beleven en uiten van gevoelens is problematisch. Deze omstandigheden kunnen een grote impact hebben op het gezinsleven. Als er in het gezin weinig kennis over autisme is, kan dat ook belastend zijn voor alle gezinsleden. Voor de ouders van deze gezinnen is er de Oudercursus.

Download de folder Oudercursus ASS.

Centrum Adolescentenpsychiatrie 

Het Centrum Adolescentenpsychiatrie is een expertisecentrum en biedt verschillende specifieke vormen van diagnostiek en specialistische behandeling aan adolescenten en jongvolwassenen (16 t/m 23 jaar) met ernstige en complexe psychiatrische problemen.

Meer informatie centrum Adolescentenpsychiatrie