Autisme- spectrumstoornis (ASS)

De meest recente versie van het Amerikaanse handboek voor psychische stoornissen (DSM V), spreekt nog maar van één autisme-diagnose: de ‘autismespectrumstoornis (ASS)’.

De criteria hiervoor zijn onder andere:

  • problemen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie
  • beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten
  • over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels. 

Tot 2013 kende het handboek nog verschillende subtypen van autisme, zoals de autistische stoornis (ook wel ‘klassiek autisme’ of ‘syndroom van Kanner’ genoemd), het syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Nu bestaat er dus nog maar één classificatie: de autismespectrumstoornis (ASS).