Autisme

Wat is autisme?

Autisme is een aangeboren aandoening in de hersenen, die zorgt voor beperkingen op verschillende gebieden. Zo heeft iemand met autisme vaak moeite met sociale contacten. Hij of zij begrijpt  anderen niet goed, en wordt zelf door anderen ook niet goed begrepen.

Taal kan een probleem zijn. Iemand met autisme neemt woorden vaak letterlijk en heeft moeite met het begrijpen van grapjes. Ook dat zorgt dan voor lastige situaties met andere mensen.

Vaak hebben kinderen en volwassenen met autisme veel belangstelling voor één of twee specifieke onderwerpen. Over dat onderwerp weten ze dan heel veel. Al het andere vinden ze minder interessant.

Ook komt het vaak voor dat mensen met autisme graag vasthouden aan bepaalde routine en patronen. En vinden ze het prettig als alles altijd op dezelfde manier gebeurt.

AUTsider
Vereniging PAS Nederland