Behandeling sociale fobie

Een sociale fobie gaat niet vanzelf over, maar is goed te behandelen. Behandeling van de sociale fobie heeft vaak een gunstig effect, dat wil zeggen dat de angst en het vermijdingsgedrag verminderen.

Het zorgtraject

Allereerst stelt een psychiater of psycholoog vast of het om een diagnose angststoornis gaat. Dit gebeurt naar aanleiding van gesprekken en aanvullend onderzoek.
Samen met u en eventueel uw partner of de verwijzer bespreken we uw hulpvraag en formuleren we concrete doelstellingen. U krijgt voorlichting over de diagnostiek en de beschikbare behandelmogelijkheden. Vanzelfsprekend wordt de zorg op maat aangeboden. De behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag en uw specifieke situatie.

Modulen

Taakconcentratietraining

Mensen met sociale angst zijn vaak erg naar binnen toe gericht met hun aandacht. Dit veroorzaakt meer spanning en angst. Taakconcentratie houdt in dat u probeert uw aandacht te richten op een bepaalde taak. Het verplaatsen van de aandacht naar de buitenwereld en naar bepaalde bezigheden, kan helpen om de spanning te verminderen.

Exposure in vivo

Exposure in vivo. Letterlijk betekent dit ‘blootstelling aan angstwekkende situaties’. U gaat oefenen in situaties die de angst oproepen. Dit gebeurt stapsgewijs. In stappen van makkelijk tot moeilijk. Het gaat er om dat u de angst toelaat, ondergaat en ervaart dat de angst vanzelf weer afneemt. Op deze manier leert u af om bang te zijn in deze situaties.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. CGt is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.

Sociale vaardigheidstraining

Als iemand niet goed weet hoe hij om moet gaan met sociale situaties kan hij een sociale vaardigheidstraining volgen. De training is vaak in groepsverband. Er worden situaties geoefend in rollenspelen met taken als: iemand iets vragen, luisteren, complimenten geven, etc.

Medicijnen

Antidepressiva worden het meest gebruikt om angsten te verminderen. Deze middelen zijn, in tegenstelling tot tranquillizers, niet verslavend. Het duurt wel een aantal weken voordat de angst daadwerkelijk gaat verminderen. Soms nemen de angstklachten in het begin toe en kunnen ook andere bijwerkingen optreden zoals misselijkheid, hoofdpijn enz. De meeste bijwerkingen verdwijnen in de loop van de tijd maar sommige patiënten kunnen last blijven houden van bepaalde bijwerkingen zoals bijvoorbeeld een verminderd libido of gewichtstoename.

Nooit plotseling stoppen met antidepressiva
Deze medicijnen worden altijd geleidelijk afgebouwd, in overleg met uw arts. Bij het plotseling stoppenmet deze medicijnen kunnen klachten optreden zoals duizeligheid, trillen en onrust.

Bij behandeling van een specifieke sociale fobie worden soms bètablokkers voorgeschreven. Deze medicijnen hoeven alleen te worden genomen voordat de cliënt in een voor hem beangstigende situatie terecht komt.   

Soms komen de klachten, na het beëindigen van de behandeling weer terug. Het kan dan zinvol zijn de medicatie en/of therapie te hervatten in de vorm van enkele boostersessies. Sommige mensen gebruiken vanwege het steeds terugkeren van de sociale angst langdurig onderhoudsmedicatie. De medicatie ie niet verslavend en heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid.