Behandeling dwangstoornis

Een dwangstoornis gaat niet vanzelf over. De aandoening is wel goed te behandelen. Afhankelijk van de ernst van de aandoening bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie, medicijnen of een combinatie van beide. 

Het zorgtraject

Allereerst stelt een psychiater of psycholoog vast of het om een diagnose angststoornis gaat. Dit gebeurt naar aanleiding van gesprekken en aanvullend onderzoek.
Samen met u en eventueel uw partner of de verwijzer bespreken we uw hulpvraag en formuleren we concrete doelstellingen. U krijgt voorlichting over de diagnostiek en de beschikbare behandelmogelijkheden. Vanzelfsprekend wordt de zorg op maat aangeboden. De behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag en uw specifieke situatie.

Modulen

Exposure en responspreventie

Exposure en responspreventie betekent een langzaam maar zekere blootstelling aan angst oproepende situatie. Eerst wordt stilgestaan bij het onderschei maken tussen de ‘goede manier’ en de ‘dwangmanier’ om handelingen uit te voeren. Bij deze vorm van therapie moet de patiënt vervolgens de gevreesde situaties ondergaan. Voorbeeldoefeningen zijn: Iemand met smetvrees moet dus bijvoorbeeld leren om de "vieze" trapleuning aan te raken. Iemand met controledwang moet bijvoorbeeld een keer de televisie in huis aan laten staan, om ervan overtuigd te raken dat het huis helemaal niet in brand vliegt wanneer er eens een elektrisch apparaat niet wordt uitgeschakeld.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. CGt is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.

Medicijnen

Bij de behandeling van een dwangstoornis worden antidepressiva gebruikt. Deze middelen zijn, in tegenstelling tot tranquillizers, niet verslavend. Het duurt wel een aantal weken voordat de angst daadwerkelijk gaat verminderen. Soms nemen de angstklachten in het begin toe en kunnen ook andere bijwerkingen optreden zoals misselijkheid, hoofdpijn enz.

De meeste bijwerkingen verdwijnen in de loop van de tijd maar sommige mensen kunnen last blijven houden van bepaalde bijwerkingen zoals bijvoorbeeld een verminderd libido of gewichtstoename.