Behandeling Volwassenen

Volwassenen met ADHD
Onze poli ADHD wil cliënten met specialistische behandeling het perspectief bieden binnen een afzienbare termijn meer stabiel en gelijkmatig te functioneren.
Het programma is bedoeld voor volwassenen (24 jaar en ouder) die in hun dagelijks functioneren matige of ernstige problemen ondervinden van jarenlange hyperactiviteit, impulsiviteit en concentratieproblemen, of andere symptomen van ADHD. Ook de comorbide psychiatrische stoornissen, zoals stemmingsstoornissen, angstklachten, of verslavingsproblemen, die bij deze patiënten regelmatig voorkomen, worden in dit behandelprogramma aangepakt.

Het ADHD programma biedt een aantal onderdelen:

  • Voorlichting over ADHD en comorbide stoornissen 
  • Medicatie 
  • Coaching (praktische begeleiding, gericht op het aanleren van vaardigheden op het gebied van planning en organisatie). Per patiënt wordt bekeken of dit het best individueel dan wel in groepsverband kan gebeuren. De groepssessies beginnen met de Introductiegroep, waarin de deelnemers in 4 sessies voorlichting krijgen over de aandoening en de behandeling. Vervolgens kan in de twee-wekelijkse Doelengroep gewerkt worden aan eigen doelen.
  • Lotgenotencontact door deelname aan het groepsprogramma

De behandelduur kan variëren van 6 maanden tot twee jaar. Bij een gestabiliseerde situatie wordt de medicatie aan de huisarts overgedragen. Het behandelteam bestaat uit psychiaters, psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.