Dienst Geestelijke Verzorging

 

 

Licht dat terugkomt

Hoop die niet sterven wil

Vrede die bij ons blijft

 

 

Per 6 februari is de kapel in Vught weer open!

Belangrijke aandachtspunten:

  • neem de  ‘de anderhalve meter’ in acht, binnen in de kapel en zoveel mogelijk ook buiten.
  • een neus- en mondmasker in de kapel en andere binnenruimten is verplicht
  • Kapelgangers dienen plaats te nemen op een stoel en aldaar te blijven.

Daarnaast blijft de live stream elke week actief: www.kerkdienstgemist.nl/stations/2377-Kapel-Voorburg-Vught

De diensten kunnen ook op een later tijdstip teruggekeken worden

Kapelvieringen juli 2022

Kapelvieringen juni 2022

Open kapel

Op twee vaste momenten in de week is de kapel open, voor ieder die daar even stil wil zijn, bidden of mediteren, een kaarsje branden. Elke maandag en woensdag van 12.30 tot 13.30 uur. Op andere tijden in overleg met een van de pastores.

Meditatie 

Tot nader order vindt er geen meditatie plaats in de kapel 

Voor een moment van rust en bezinning is er elke dinsdagmiddag de mogelijkheid voor een half uur meditatie in de kapel op Zorgpark Voorburg. Inloop is vanaf 13.45 uur, met rustige muziek. We starten om 14.00 uur en sluiten na een half uur af met een kopje thee. Ook diegenen die geen ervaring hebben met mediteren, zijn van harte welkom.

Meer informatie: Chantal Huijgen, geestelijk verzorger, bereikbaar via (073) 65 851 11

Bijbels Leerhuis

Op maandagmiddagen wordt een ‘Bijbels Leerhuis’ gehouden in de Refter bij de kapel o.l.v. Frans Meurkens. Onderwerpen komen uit verhalen rondom bijbel, kerk en rituelen. Er wordt ook gesproken over thema’s als: wat beweegt moslims? Wat is boeddhisme?

De samenkomsten kennen de vorm van een groepsgesprek waarin met elkaar geluisterd, gedeeld en gesproken wordt. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tweewekelijks deelnemen aan de gespreksgroep. Deze activiteit is om de twee weken op maandagmiddag, inloop vanaf 15.15 uur; groepsgesprek van 15.45 tot 16.45 uur.

Aanmelden voor deelname kan via het centrale telefoonnummer van Reinier van Arkel (073) 658 51 11 of via f.meurkens@reiniervanarkel.nl

Ontmoetingsgroep

De ontmoetingsgroep in de Stijl is voor mensen die met elkaar van gedachten willen wisselen over levensvragen, onder het motto: Is er meer? Het is een doorgaande groep, waaraan mensen ook voor enkele maanden kunnen deelnemen.
Respectvolle omgang met elkaar en met het onderwerp is een voorwaarde.
De groep komt samen op donderdag om de twee weken van 15.30 tot 17.00 uur.

Het adres van de Stijl:
Taxandriaplein 1d 
5212 TW 's-Hertogenbosch

Voor meer informatie klik hier of neem telefonisch contact op via (073) 613 11 30.

Adres

Kapel en Refter Zorgpark Voorburg
Booglaan 2, 5261 LV Vught

Artikelen

In de ontmoeting gebeurt ons werk
Reinier magazine nummer 5, zomer 2017

'Goed dat je er bent, onderzoek naar de bijdrage van pastoraat en geestelijke zorg
artikel in Reinier nummer 3, juli 2016