Dienst Geestelijke Verzorging

 

 

Licht dat terugkomt

Hoop die niet sterven wil

Vrede die bij ons blijft

 

Kapelviering

Met het zingen van bovenstaand lied begint elke zondag om 10.30 in de kapel van Zorgpark Voorburg in Vught een kapelviering. Voorgangers zijn geestelijk verzorgers van Reinier van Arkel, en enkele andere gastvoorgangers die vertrouwd zijn met de doelgroep. Iedereen is welkom, we willen een gastvrije kapelgemeenschap zijn!

Uit de hele regio komen koren zingen, er is solozang, piano, orgel, samenzang en muziek uit vele tradities. Cliënten worden uitgenodigd een muzikale bijdrage te leveren, en teksten voor te lezen. De vieringen zijn levensnabij, toegankelijk voor ieder van goede wil, ongeacht kerkelijke achtergrond. Een trouwe groep vrijwilligers begeleidt bewoners die hulp nodig hebben, van en naar hun afdeling. Hartelijke banden zijn zo ontstaan.

Momenteel is de kapel gesloten voor vieringen. Wel is het mogelijk om samen met ons elke zondag online te vieren via Youtube. Een link voor de viering kunt u aanvragen bij Chantal Huijgen, geestelijk verzorger c.huijgen@reiniervanarkel.nl

Open kapel

Op twee vaste momenten in de week is de kapel open, voor ieder die daar even stil wil zijn, bidden of mediteren, een kaarsje branden. Elke maandag en woensdag van 12.30 tot 13.30 uur. Op andere tijden in overleg met een van de pastores.

Bijbels Leerhuis

Op maandagmiddagen wordt een ‘Bijbels Leerhuis’ gehouden in de Refter bij de kapel o.l.v. Frans Meurkens. Onderwerpen komen uit verhalen rondom bijbel, kerk en rituelen. Er wordt ook gesproken over thema’s als: wat beweegt moslims? Wat is boeddhisme?

De samenkomsten kennen de vorm van een groepsgesprek waarin met elkaar geluisterd, gedeeld en gesproken wordt. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tweewekelijks deelnemen aan de gespreksgroep. Deze activiteit is om de twee weken op maandagmiddag, inloop vanaf 15.15 uur; groepsgesprek van 15.45 tot 16.45 uur.

Aanmelden voor deelname kan via het centrale telefoonnummer van Reinier van Arkel (073) 658 51 11 of via f.meurkens@reiniervanarkel.nl

Ontmoetingsgroep

De ontmoetingsgroep in de Stijl is voor mensen die met elkaar van gedachten willen wisselen over levensvragen, onder het motto: Is er meer? Het is een doorgaande groep, waaraan mensen ook voor enkele maanden kunnen deelnemen.
Respectvolle omgang met elkaar en met het onderwerp is een voorwaarde.
De groep komt samen op donderdag om de twee weken van 15.30 tot 17.00 uur.

Het adres van de Stijl:
Taxandriaplein 1d 
5212 TW 's-Hertogenbosch

Voor meer informatie klik hier of neem telefonisch contact op via (073) 613 11 30.

Adres

Kapel en Refter Zorgpark Voorburg
Booglaan 2, 5261 LV Vught

Artikelen

In de ontmoeting gebeurt ons werk
Reinier magazine nummer 5, zomer 2017

'Goed dat je er bent, onderzoek naar de bijdrage van pastoraat en geestelijke zorg
artikel in Reinier nummer 3, juli 2016