Crisis

Hulp bij crisis

073-658 68 03
In crisissituaties kunt u als verwijzer 24 uur per dag contact opnemen met het crisisdienst/IHT-team  (Intensive Home Treatment). 

De centrale voorwacht IHT zorgt voor een snelle inschatting, voert het eerste overleg met de verwijzer en beslist over het in zorg nemen of verwijzen naar andere zorg. Binnen twee uur na aanmelding heeft de SPV van het IHT-team een persoonlijk contact met de cliënt.

Kijk op IHT: Psychiatrische crisisbehandeling thuis voor meer informatie.