Consultatie

Reinier van Arkel staat midden in de maatschappij en draagt bij aan een veilige en gezonde samenleving. Onze professionals delen onze kennis van de specialistische ggz met partners in ons netwerk. Iedere verwijzer kan vrijblijvend bij ons terecht voor consultatie en advies over patiënten.

Bij een consultatie blijft de verantwoordelijkheid voor behandeling bij de verwijzer. De consultatie richt zich op het beantwoorden van een specifieke vraag, doorverwijzing naar Reinier van Arkel is niet het doel.

U kunt ons op verschillende manieren consulteren met concrete vragen over een specifieke patiënt:

  1. E-consult; via Zorgdomein kunt u een gerichte vraag stellen.
  2. Face-to-face consult met patiënt; uw patiënt wordt eenmalig gezien door Reinier van Arkel. Dat kan op een van onze spreekuurlocaties of bij u in de praktijk. Na afloop sturen wij u het advies toe.
  3. Groepsconsultatie over specifieke casussen op uw locatie; in onderling overleg wordt de afspraak gemaakt voor groepsconsultatie op uw locatie en vindt zo nodig afstemming hierover plaats.

We streven ernaar een face-to-face consult of groepsconsultatie binnen twee weken plaats te laten vinden.  

Hoe vraag ik consultatie aan?

Voor huisartsen geldt dat u via Zorgdomein uw consultatievraag indient. Reinier van Arkel neemt in de regio Meijerij/Bommelerwaard deel aan de 3+ regeling voor huisartsen.

Indien u niet beschikt over Zorgdomein kunt u uw verzoek richten aan entree@reiniervanarkel.nl.

Onze specialisten voor consultatie


Alex de Ridder

Persoonlijkheidsstoornissen, stemming- en angststoornissen

 


Laura Breuning

Ouderenpsychiatrie, ziekenhuispsychiatrie

 


Jacqueline Koster

POP-poli voor zwangerschap en psychiatrie, ziekenhuispsychiatrie

 


Paul van der Heijden

Adolescenten, persoonlijkheidsstoornissen, diagnostiek

 


Pines Nuku

Adolescenten, persoonlijkheidsstoornissen

 


Skag Peters

FACT/ psychotische stoornissen

  

 

Facturatie

Alle partners in ons netwerk kunnen een verzoek om consultatie indienen. Voor huisartsen die zijn aangesloten bij de 3+ regeling verloopt de facturatie via Haspel. Voor andere partners ontvangt u een factuur per post.