Adolescentenpsychiatrie

Het centrum Adolescentenpsychiatrie is een expertisecentrum en biedt specifieke diagnostiek en behandeling aan adolescenten en jongvolwassenen (16 t/m 23 jaar) met ernstige en complexe psychiatrische problemen.

Het centrum Adolescentenpsychiatrie biedt verschillende behandelvormen: ambulant, deeltijd en klinisch. Er zijn verschillende behandelteams. Daarin werken psychiaters, klinisch- en GZ-psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, groepsleiders, psychiatrisch verpleegkundigen en vaktherapeuten. Meer informatie over het behandelaanbod 

Wetenschappelijk onderzoek

Het centrum Adolescentenpsychiatrie wil de kwaliteit van haar diagnostiek en behandelingen verbeteren. Daarom wordt er, in samenwerking met de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van de psychische problemen van jongeren en naar de effecten van de behandelingen. 
Meer informatie

Huisartsen en 2e lijns GGz-instellingen

Voor huisartsen en 2e lijns ggz-instellingen heeft het centrum Adolescentenpsychiatrie een consultatiespreekuur voor consultatie, advies en second opinion.
Meer informatie