Adolescentenpsychiatrie

Het centrum Adolescentenpsychiatrie (CAP) biedt diagnostiek en behandeling voor adolescenten en jongvolwassenen (16 t/m 23 jaar) met ernstige en complexe psychische problemen.

Wij bieden gespecialiseerde diagnostiek voor deze leeftijdsgroep en zijn een expertisecentrum op het gebied van behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, van vroeg-interventie tot reeds ernstige persoonlijkheidsstoornissen.
Voor wie is het CAP bedoeld?

Het centrum Adolescentenpsychiatrie biedt verschillende behandelvormen in een ambulante en deeltijdsetting. In de behandelteams werken psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, sociotherapeuten en vaktherapeuten. Ook zijn wij een opleidingscentrum voor psychiaters en psychologen in opleiding tot specialist. 

Daarnaast biedt het centrum consultatie, advies en second opinion aan verwijzers uit de eerste, tweede en derde lijn in de vorm van een dagelijks telefonisch (digitaal) spreekuur. 

Behandelen op maat 

Binnen Reinier van Arkel neemt het centrum Adolescentenpsychiatrie een plaats in tussen enerzijds de kinder- en jeugdpsychiatrie en anderzijds de volwassenenpsychiatrie. Juist omdat de meeste stoornissen zich tussen het 16e en 24e levensjaar openbaren en jongeren in deze levensfase kwetsbaar zijn, is gedegen kennis en expertise van deze levensfase van groot belang bij de diagnostiek en behandeling. Het centrum Adolescentenpsychiatrie heeft reeds meer dan 50 jaar ervaring met deze zogenoemde transitiepsychiatrie.

Dit betekent dat behandeling en benadering primair plaatsvindt vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief en een passend pedagogisch kader. Naast de persoonlijkheidsontwikkeling is ook de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling (wonen, leren, werken) een belangrijk aandachtspunt in de behandeling. Ouders worden bij de behandeling betrokken op een wijze en in een mate die eveneens passend is bij de ontwikkelingsfase en de problematiek: ondersteunend en autonomiebevorderend.
Meer informatie over het behandelaanbod

Wetenschappelijk onderzoek

Het centrum Adolescentenpsychiatrie wil voortdurend de kwaliteit van haar diagnostiek en behandelingen blijven verbeteren. Daarom wordt er, in samenwerking met de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van de psychische problemen van jongeren en naar de effecten van de behandelingen. 
Meer informatie