Beschermd wonen Thuis

Zelfstandig wonen kan voor sommige mensen een grote uitdaging zijn. Mensen vinden het bijvoorbeeld lastig goed voor zichzelf te zorgen of hun dag in te delen. Het is voor hen moeilijk zonder professionele hulp hun leven op poten te zetten en te houden. Beschermd wonen helpt hierbij. Beschermd wonen begeleidt mensen in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Beschermd wonen richt zich op zorgvormen die de eigen regie van de cliënt versterken. Welke woonvorm het beste bij een cliënt past, is afhankelijk van de indicatie, de mate van beperkingen, de psychiatrische problematiek en de woonwensen. Er is variatie in woonvormen en woningen, en er zijn mogelijkheden voor zelfstandig of in een groep wonen. Op deze manier kunnen we het wonen en de zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoefte van elke cliënt. Beschermd wonen Thuis is een voorziening waarbij het wonen en het leveren van zorg gescheiden zijn.

Voor wie

U komt in aanmerking voor Beschermd wonen Thuis als u 18 jaar of ouder bent en als bij u de psychiatrische problematiek voldoende gestabiliseerd is. U hebt intensieve begeleiding nodig. Reinier van Arkel coördineert de zorg in de samenwerking met huisartsen, sociaal wijkteams, maatschappelijk werk en sociaal werkbedrijven om u zorg op maat te kunnen bieden. U krijgt hulp bij het wonen en levensonderhoud, en bij het verwerven van sociale vaardigheden en dagbesteding. Het is mogelijk 24 uur per dag hulp in te schakelen. Beschermd wonen Thuis kan voor u een passende woonvorm zijn, maar het is mogelijk dat het een overgangsfase is naar een zelfstandig leven in de maatschappij.

Huisvesting

Beschermd wonen Thuis is wonen in de maatschappij in een kleinschalige woonvorm. Er zijn meerdere woonvormen.

  • Groepswonen: u deelt met enkele mensen een woning. Elke bewoner heeft een eigen individuele kamer met al dan niet een eigen keuken. U maakt  samen met de andere bewoners gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. U bent gezamenlijk verantwoordelijk voor de woonlasten.
  • Individueel: U woont alleen in een woning die eigendom is van u of van iemand anders. U bent zelf verantwoordelijk voor de woonlasten.

Begeleiding

Beschermd wonen Thuis kenmerkt zich door begeleiding op afstand. De begeleider is niet permanent aanwezig in de woning. Begeleiding gebeurt door middel van een of meerdere huisbezoeken per dag of per week en is gericht op de maximale ontwikkeling van de persoonlijke zelfstandigheid van de bewoners.  De begeleider spreekt met de bewoners zaken door die voor iedereen van belang zijn. Daarnaast krijgt u ook individuele begeleiding op maat. Het kan gaan om hulp bij het huishouden, het doen van de administratie, het zoeken van een geschikte dagactiviteit of het maken van een voedzame maaltijd.  De begeleider plant samen met u de activiteiten en bespreekt die nadien met u.

Eigen Kosten

Mensen die verblijven of wonen bij Reinier van Arkel, maken gebruik van onze zorg- en dienstverlening. Een deel van deze kosten hoeven de bewoners niet te betalen, omdat zij, door hun verblijf bij ons, hiervoor automatisch verzekerd zijn. Het andere deel moeten zij wel zelf betalen. Met de folder Voor welke service betaalt u? laten wij zien waar Reinier van Arkel voor zorgt en voor welke service bewoners zelf moet betalen.

Dagbesteding

Samen met u zoeken we naar een passende dagbesteding. De mogelijkheden zijn divers: het volgen van een opleiding, vinden van betaald werk, vrijwilligerswerk, of u gaat naar een buurt- en activiteitencentrum.

Samenwerking voor goede zorg

Reinier van Arkel werkt samen met andere partijen zoals huisartsen, sociaal wijkteams, maatschappelijk werk en sociaal werkbedrijven om u zo goed mogelijk zorg op maat te kunnen leveren.

Een duidelijke stempel in het eigen zorgproces 
Artikel over hoe we herstelgericht kunnen werken door ART, Actief heRstel in de Triade. 
Magazine Reinier nummer 8, winter 2018/19.