Beschermd Wonen

Zelfstandig wonen kan voor sommige mensen een grote uitdaging zijn. Mensen vinden het bijvoorbeeld lastig goed voor zichzelf te zorgen of hun dag in te delen. Het is voor hen moeilijk zonder professionele hulp hun leven op poten te zetten en te houden. Beschermd wonen helpt hierbij. Beschermd wonen begeleidt mensen in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Beschermd wonen richt zich op zorgvormen die de eigen regie van de cliënt versterken. Welke woonvorm het beste bij een cliënt past, is afhankelijk van de indicatie, de mate van beperkingen, de psychiatrische problematiek en de woonwensen. Er is variatie in woonvormen en woningen, en er zijn mogelijkheden voor zelfstandig of in een groep wonen. Op deze manier kunnen we het wonen en de zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoefte van de individuele cliënt. Beschermd wonen is een voorziening voor 24-uurszorg.

Voor wie

U komt in aanmerking voor Beschermd wonen als u 18 jaar of ouder bent, en een psychiatrische diagnose hebt waarbij u aangewezen bent op 24-uurszorg in uw nabijheid. U krijgt hulp bij het wonen en levensonderhoud, en bij het verwerven van sociale vaardigheden en dagbesteding. Reinier van Arkel coördineert de zorg in de samenwerking met huisartsen, sociaal wijkteams, maatschappelijk werk en sociaal werkbedrijven om u zorg op maat te kunnen bieden.  Beschermd wonen kan voor u een passende woonvorm zijn, maar het is mogelijk dat het een overgangsfase is naar een zelfstandig leven in de maatschappij.

Huisvesting

Beschermd wonen biedt mensen de mogelijkheid met meerdere mensen in een huis in een gewone buurt te wonen. U hebt uw eigen kamer, de gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken, badkamer, toilet en huiskamer, deelt u met uw huisgenoten. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig, in de woning zelf of dicht in de buurt. De woning is eigendom van Reinier van Arkel. U betaalt een eigen bijdrage voor het wonen en de begeleiding samen.

Begeleiding

Beschermd wonen kenmerkt zich door 24-uursbegeleiding. Als u woont binnen een van onze voorzieningen krijgt u een persoonlijk begeleider (verpleegkundige of woonbegeleider). Deze begeleider is uw eerste aanspreekpunt voor alles wat met uw begeleiding te maken heeft. De persoonlijk begeleider (pb'er) kijkt vooral naar wat u zelf kunt. Daardoor bent u zo min mogelijk afhankelijk van anderen. De pb’er is ook het eerste aanspreekpunt voor naastbetrokkenen en externe contacten die bij uw begeleiding betrokken zijn. De pb’er maakt samen met u uw begeleidingsplan.

Eigen Kosten

Mensen die verblijven of wonen bij Reinier van Arkel, maken gebruik van onze zorg- en dienstverlening. Een deel van deze kosten hoeven de bewoners niet te betalen, omdat zij, door hun verblijf bij ons, hiervoor automatisch verzekerd zijn. Het andere deel moeten zij wel zelf betalen. Met de folder Voor welke service betaalt u? laten wij zien waar Reinier van Arkel voor zorgt en voor welke service bewoners zelf moet betalen.

Dagbesteding

Samen met u zoeken we naar een passende dagbesteding. De mogelijkheden zijn divers: het volgen van een opleiding, vinden van betaald werk, vrijwilligerswerk, of u gaat naar een buurt- en activiteitencentrum of zorgboerderij.

Waar

Haarsteeg
Rosmalen
Schijndel
Zaltbommel

Den Bosch Noord
Den Bosch Zuid-Oost
Begeleid Kamer Bewonen

Een duidelijke stempel in het eigen zorgproces 
Artikel over hoe we herstelgericht kunnen werken door ART, Actief heRstel in de Triade. 
Magazine Reinier nummer 8, winter 2018/19.