Acute psychiatrie

Reinier Acute psychiatrie biedt zo nodig tijdelijke intensieve behandeling met een crisisinterventie waarbij, indien de crisis niet ambulant af te wenden is, opname plaatsvindt.

IHT: Crisis en intensieve behandeling thuis

Reinier van Arkel biedt crisisbehandeling bij mensen thuis, voor mensen die in crisis (dreigen) te raken. Deze vorm van behandelen is bedoeld voor volwassen cliënten die al contact hebben met Reinier van Arkel maar ook voor volwassenen die in een psychiatrische crisis (dreigen) te raken maar nog niet in behandeling zijn. Het gaat om het snel inzetten van behandeling voor een korte periode om te voorkomen dat iemand in crisis raakt of als dat toch gebeurt, deze zo kort mogelijk duurt. Het team dat deze intensieve behandeling levert, heet intensive home treatment-team (IHT). 
meer informatie IHT-team

High Intensive Care volwassenen

Op de HIC wordt kortdurend, klinische intensieve zorg geboden aan mensen die in ernstige psychische nood verkeren. Behandeldoel is de cliënt stabiel te laten worden in een omgeving waar veiligheid, rust en structuur geboden wordt, zodat hij zo snel mogelijk thuis verder kan herstellen. De opnameduur is maximaal drie weken.

Medium Care

Een opname op de Medium Care (MC) vindt plaats wanneer een ambulant behandeltraject of de begeleiding op een verblijfsafdeling
tijdelijk niet toereikend is. De behandeling is gericht op het stabiliseren en herwinnen van het eigen functioneren, zodat de cliënt zo
snel mogelijk weer terug kan keren naar de eigen woonsituatie. De opnameduur is maximaal drie maanden.