PieterBreughelHuis uit Veghel wint Godshuizenprijs 2016

Godshuizenprijs van € 5.000 voor initiatief uit Veghel


De droom van een groep maatschappelijk betrokken Veghelaren komt een stapje dichterbij. Die droom is om een ‘huis’ te creëren voor de Veghelse gemeenschap, in een boerderij aan de Middegaal, waar mensen die vanwege een ingrijpende ziekte of aandoening zorg nodig hebben en hun naasten opgevangen, verzorgd, maar vooral ook ontzorgd kunnen worden!  

Het PieterBreughelhuis ontving op vrijdagmiddag 3 juni, als een van de drie genomineerden, de Godshuizenprijs uit handen van Peter Beijers (bestuurder Laverhof) namens de jury. De Godshuizenprijs wordt uitgereikt aan het meest innovatieve zorgproject dat in ketenvorming, samenwerking tussen de instellingen en verhoging van kwaliteit van leven voor cliënten voorziet. Het PieterBreughelhuis is volgens de jury een mooi voorbeeld van burgerinitiatief vanuit de lokale samenleving waar in een later stadium de professionele instellingen aansluiting hebben gevonden. Het project lijkt daarmee maatschappelijk zeer goed ingebed te zijn. er bij aan gesloten; het is dus echt een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief waarbij verschillende doelen en belangen bij elkaar zijn gekomen.

PieterBreughelHuis: het begon met een droom

Thuiswonende mensen met een ingrijpende ziekte of aandoening en hun naasten kunnen terecht bij het PieterBreughelHuis voor lotgenotencontact, informatie en activiteiten.

Of het nu gaat om dementie, kanker, niet aangeboren hersenletsel (NAH), psychische klachten of een andere beperking, naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. Je moet een nieuw levensevenwicht vinden, leren omgaan met (nieuwe) beperkingen en met hulpverleners. Ook de mantelzorgers van deze ‘zorgvragers’ moeten emotioneel in evenwicht zien te blijven. Zij zijn vaak de spil waar het thuis om draait. Maar juist omdat het mantelzorgen je overkomt en je er ook niet zomaar mee kunt stoppen, liggen overbelasting en sociaal isolement op de loer.

Een derde groep waar het PieterBreughelhuis zich nadrukkelijk op wil richten zijn mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking en andere kwetsbare werkzoekenden, die in het kader van de Participatiewet op een vrijwillige werk- of leerplek aan de slag willen.

Bezoekers aan het PieterBreughelhuis kunnen er werken aan acceptatie en herstel. Ze kunnen er ontsnappen aan het isolement dat hun situatie vaak met zich meebrengt. Ze kunnen er van betekenis zijn voor anderen en (nieuwe) zingeving vinden in activiteiten of het in stand houden van het centrum. De initiatiefnemers willen in samenwerking met onder andere gemeente Veghel, Ons Welzijn, Pantein, WMO raad en vooral burgers de droom van het PieterBreughelHuis realiseren.


De overige genomineerden voor de Godshuizenprijs

Wijkwijs

Wijkwijs biedt kwetsbare burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkplekken in de woonomgeving met een passende opleiding op Entree niveau. Hierdoor wordt de kans om (weer) aan het werk te gaan vergroot. Wijkwijs is een samenwerking tussen Cello en KW1C  en heeft geresulteerd dat in het schooljaar 2015-2016 leerlingen van de Entreeopleiding stageplekken vonden in de wijken Boschveld en Kruiskamp in de gemeente ’s-Hertogenbosch.De deelnemers geven invulling aan hun stage door te participeren in de directe woonomgeving en vanuit bestaande locaties. Hierbij valt te denken aan wijkcentra, thuiszorglocaties, locaties ouderenzorg en buurthuizen. Door het, onder intensieve en soms individuele begeleiding, opdoen van werkervaring en het volgen van een passende opleiding kunnen deelnemers betekenis krijgen voor hun directe woonomgeving en wordt het perspectief om (weer) aan het werk te gaan vergroot.

 
Naaste Buur

Naaste Buur is er op gericht om Boxtelse burgers zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen en ervoor te zorgen dat ze de regie (blijven) houden over hun eigen leven. Naaste Buur zorgt voor ontmoeting en verbinding op allerlei manieren. Naaste Buur is een digitale buurtsite waarop alles wat in een wijk gebeurt geplaatst kan worden en waar (hulp)vragen en aanbod gekoppeld kunnen worden. Daarnaast zijn aan de website buurtverbinders verbonden, actieve burgers uit de wijk die burgers, organisaties en bedrijven betrekken bij alles wat er in de wijk gebeurt. 

 
Jury

De jury bestond dit jaar uit Bob Hutten, Directeur Hutten Catering, voorzitter, Nelly van Alebeek, voorzitter Centrale Cliëntenraad Reinier van Arkel, Peter Beijers, bestuurder Laverhof, Geert Wingens, VGZ langdurige zorg.

 

Stichting Godshuizen

Stichting Godshuizen is de federatie van instellingen voor de gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnszorg. De Stichting Godshuizen richt zich op het bevorderen van samenwerking en ketenontwikkeling. De historie van de Godshuizen gaat terug tot in de middeleeuwen. Op dit moment nemen de volgende instellingen deel in de Stichting Godshuizen: Reinier van Arkel, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Oosterpoort, Cello, Zorggroep Elde, Van Neynsel, Vivent en BrabantZorg.


Terug naar overzicht