Bezoek de tentoonstelling 'Vijf eeuwen psychiatrie: ontwikkelingen sinds Jheronimus Bosch


In 2016 wordt herdacht dat Jheronimus Bosch 500 jaar geleden in ’s-Hertogenbosch overleed. In die tijd was ’s-Hertogenbosch
een welvarend handelscentrum met een goed sociaal klimaat. Zieken en arme mensen werden opgevangen in gasthuizen.

In 1442 werd door een legaat van koopman Reinier van Arkel een huis voor zes zinnelozen gesticht, waarmee ’s-Hertogenbosch
het eerste dolhuis in het huidige Nederland kreeg.
Jheronimus Bosch moet het huis in de Hinthamerstraat gekend hebben want hij woonde er niet ver vandaan. Zinnelozen en lichamelijk gehandicapten waren duidelijk zichtbaar in de samenleving en een bron van inspiratie voor de beeltenissen van bijzondere mensen in de fantasierijke schilderijen en tekeningen van Jheronimus Bosch.

Psychiatrische stoornissen werden in die tijd nog niet goed begrepen. Zo dacht men dat zinnelozen bezeten waren door demonen en werden sommigen als heksen betiteld. Pas vanaf de 18e eeuw zien we dat biologische of psychosociale verklaringen van psychische stoornissen een rol gaan spelen. Alhoewel men door de eeuwen heen niet zo zachtzinnig met zinnelozen omging, deed men pogingen de behandeling en de omgang met zinnelozen te verbeteren. Deze tentoonstelling gaat hierover. 

 

 

De psychiatrie gaat over de schaduwkant van het bestaan. Jheronimus Bosch toont dit thema in veel van zijn schilderijen, waarvoor hij door verhalen en symbolen die daarover in zijn tijd de ronde deden inspiratie op kon doen. Als hij weer voeten op aarde zou zetten zou het interessant zijn te weten met welke verhalen en symbolen over de schaduwkant van het bestaan hij zich nu zou laten inspireren.


De tentoonstelling is toegankelijk op, 14 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 18 september, 16 oktober en 20 november in 2016. De openingstijden op alle zondagen van 16.00-18.30 uur.
Verdere openstelling op verzoek.

Locatie Reinier van Arkel
Bethaniestraat 2
5211 BJ ’s-Hertogenbosch

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de manifestatie Jheronimus Bosch 500.

 

Lees meer informatie in de bijgevoegde PDF 


Terug naar overzicht