Wie is aan zet? Gedeelde besluitvorming bij een bipolaire stoornis

Themabijeenkomst tijdens World Bipolar Day op 30 maart

Lezingen, onderzoek, ervaringen en discussie. Dat zijn de ingrediënten van een gevarieerd programma dat Reinier van Arkel organiseert op donderdag 30 maart a.s. ter gelegenheid van World Bipolar Day. Centrale thema is ‘Bipolaire Stoornis en gedeelde besluitvorming in de behandeling; patiënt, betrokkene en behandelaar’.

Wanneer je in je leven geconfronteerd wordt met de diagnose bipolaire stoornis sta je voor een groot aantal besluiten. Heb ik wel behandeling nodig? Moet ik mijn hele leven medicatie blijven nemen? Wat zijn de risico’s van stoppen? Wie neemt nu eigenlijk deze besluiten? Is dat de behandelaar met al zijn kennis en ervaring? Is het de patiënt, die uiteraard regie over zijn eigen leven en behandeling wil houden? En welke rol is er voor familie in de besluitvorming?

De themabijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 maart a.s. bij Reinier van Arkel, Bethaniestraat 2 in Den Bosch. Aanvang 19.00 uur. Toegang is gratis. Aanmelden kan via communicatie@reiniervanarkel.nl, of telefonisch (073) 658 6017. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen en de Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB).

Programma

Eddy van Doorn, voorzitter Raad van Bestuur, opent het programma en zal uiteenzetten welke waarde Reinier van Arkel hecht aan de World Bipolar Day.
Psychiater Koen Grootens, verbonden aan het Centrum Bipolaire Stoornissen van Reinier van Arkel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, zal een presentatie geven over de recente inzichten in ‘Shared Decision Making’ en ingaan op de resultaten van eigen onderzoek binnen ons centrum.
Veronique van Thiel, psychiater in opleiding, geeft een inkijkje in de rol van gedeelde besluitvorming in de opleiding tot psychiater en haar eigen betrokkenheid met dit thema.
Eigen ervaringen met de bipolaire stoornis en de gedeelde besluitvorming zullen door een ervaringsdeskundige worden verwoord en ook de VMDB zal hun visie op het thema presenteren.

Bipolair Day

Op 30 maart - de geboortedag van Vincent van Gogh - is het World Bipolar Day. Vincent van Gogh kreeg postuum de diagnose bipolaire stoornis. World Bipolar Day vraagt wereldwijd aandacht voor de bipolaire stoornis en wil stigma rondom manische depressiviteit tegengaan. Door internationale samenwerking is het doel om wereldwijd informatie te geven over de bipolaire stoornis om zo meer begrip voor en kennis over de stoornis te creëren.