PsyTalk: informatieavond Persoonlijkheidsproblemen

Wil je meer weten over hoe je persoonlijkheid zich ontwikkeld, wat wordt verstaan onder een persoonlijkheidsstoornis, hoe een diagnose wordt gesteld en welke behandelmogelijkheden er zijn? Of welke misverstanden er over bestaan en hoe je er als cliënt of naaste het beste mee kunt omgaan? Bezoek dan op donderdag 21 februari tussen 19.00 en 21.00 uur PsyTalk: informatieavonden voor cliënten, familie en belangstellenden door (ervarings-) deskundigen van Ypse en Reinier van Arkel.

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?
Persoonlijkheid zegt iets over wie je bent en wat jou kenmerkt. Elke persoonlijkheid wordt gekenmerkt door een combinatie van eigenschappen. Deze zijn in grote mate al vastgelegd in onze aanleg en door ervaringen die we meemaken, zullen sommige eigenschappen sterker op de voorgrond komen. Bij een persoonlijkheidsstoornis is sprake van beperkingen in de mate waarin iemand zichzelf en zijn/haar relaties met anderen kan hanteren en reguleren. Hierdoor wordt het vermogen om zich flexibel aan te passen verstoord en komen bepaalde eigenschappen scherp op de voorgrond te staan. Je spreekt van een persoonlijkheidsstoornis als dit zich gedurende langere tijd voordoet, in verschillende situaties en als iemand daar ernstige gevolgen van ondervindt in zijn/haar sociale of beroepsmatige (school) leven. Tenslotte moet het in eerste instantie een probleem zijn in iemands persoonlijkheid, en niet bijvoorbeeld het gevolg van een hersenbeschadiging of van een andere beperking, zoals autisme of lage begaafdheid.

Programma
Op donderdag 21 februari staat de aandoening persoonlijkheidsstoornis centraal tijdens de PsyTalk. Zowel ervaringsdeskundigen als specialisten, Paul van der Heijden (werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut) en Miriam van Vessem (klinisch psycholoog in opleiding) komen aan het woord. Naast het delen van informatie, is ruimschoots tijd ingepland om vragen te stellen.

Praktische informatie
De PsyTalk bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en vindt plaats op onze locatie aan de Bethaniestraat 2 ’s-Hertogenbosch. Er is parkeergelegenheid aan de Bethaniestraat 10. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan via clientenraad@reiniervanarkel.nl onder vermelding van PsyTalk.

Let op! De bijeenkomst vindt doorgang bij een minimaal aantal aanmeldingen van 20 personen. Kan de avond geen doorgang vinden dan informeren we de reeds aangemelde personen twee dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.