Mini-symposium 'De Triade, daar zit muziek in'

Dinsdag 23 januari 2018 van 16.00 tot 18.30 uur
Locatie: Kapel Reinier van Arkel 
Bethaniestraat 2 's-Hertogenbosch 

Bij triadisch werken maken we gebruik van elkaars ervaringsdeskundigheid.Het impliceert een goede samenwerking tussen de cliënt, naastbetrokkenen en de behandelaar. Een samenwerking die ook tot uiting komt in verschillende methodieken zoals Actief herstel in de Triade (Art) en RACT, wat staat voor Resource group Assertive Community. Dit is een herstelgerichte methodiek die gebruikmaakt van niet-professionele zorg door het vormen van Resource- of ruggesteungroepen.

Reinier van Arkel omarmt triadisch werken omdat het past bij de herstelvisie. Deze helpt de cliënt zo goed mogelijk te functioneren in en deel te nemen aan de maatschappij. Met dit mini-symposium wil de Familie- en Betrokkenenraad in
samenwerking met de Centrale Cliëntenraad en het directieteam van Reinier van Arkel zorgen dat je je geïnspireerd en gemotiveerd voelt om in de triade te blijven werken.

Programma

15.45 uur Inloop met koffie/thee
16.00 uur Opening, Els van der Sanden, voorzitter FBR
16.10 uur Er zit muziek in de driehoek: een verhaal over de kracht van de triade in de behandeling.
               Ingeborg Siteur
16.40 uur Hoe triadisch werken bijdraagt aan herstel
               Tom van Mierlo
17.10 uur Lichte maaltijd
17.40 uur Lagerhuisdebat aan de hand van verschillende stellingen
18.20 uur Afsluiting, Els van der Sanden, voorzitter FBR
18.30 uur Borrel

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door te mailen naar fbr@reiniervanarkel.nl
Er wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, verpleegkundig Specialistenregister
GGZ, FGzPT en V&VN.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stella Reniers, ondersteuner
Familie- en Betrokkenenraad fbr@reiniervanarkel.nl / (06) 461 504 48. 

Bekijk hier de tekst van de volledige uitnodiging