Congres Reinier blikt vooruit

Onze samenleving transformeert. Technologische innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe visies op gezondheid.
Wat is de betekenis voor de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg en de rol die we spelen in de ondersteuning van de samenleving; waar kunnen we de vruchten van innovatie plukken, hoe behouden we wat goed is?

Reinier van Arkel helpt al 575 jaar mensen met psychische problemen eigen regie te nemen en naar vermogen onderdeel te laten zijn van de samenleving. Dat willen we - samen met anderen -ook in de toekomst blijven doen. Daarom nemen visionaire en inspirerende sprekers je tijdens het congres mee naar de maatschappij en de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst. Daar wil je bij zijn! Schrijf je hier in!

Sprekers:

Damiaan Denys, Rutger Goekoop en Bas Haring  

Damiaan Denys is filosoof en psychiater. Hij is als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en afdelingshoofd psychiatrie aan het AMC Amsterdam. Hij is verbonden als neurowetenschapper aan het Nederlands Instituut voor
Neurowetenschappen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Denys geeft regelmatig publiekslezingen op het snijvlak van filosofie, psychiatrie en neurowetenschappen over angst, controle, vrijheid, zekerheid, hersenstimulatie en geluk. Ook brengt hij wetenschap in het theater in samenwerking met regisseur Floor Maas, in 2016 met de voorstelling “Van angst naar vrijheid”.

Rutger Goekoop is naast zijn klinisch werk als psychiater gespecialiseerd in de toepassing van de netwerktheorie binnen de psychiatrie. Er zijn 8 miljard unieke mensen op de aarde. Desondanks blijkt de variatie in hun persoonlijkheidseigenschappen terug te voeren te zijn op een beperkt aantal hoofdcomponenten. Bepaalde stukken van het brein maken bepaalde persoonlijkheidseigenschappen mogelijk. In zijn lezing laat Rutger Goekoop zien welke hersengebieden dat zijn. Op basis van die bevindingen zal hij een model van de menselijke Psyche voorstellen, waarbij primitieve (stress-) responspatronen ‘in toom’ worden gehouden door regulerende persoonlijkheidseigenschappen. Dit model kan dienen als conceptuele basis van waaruit de patiënt in de klinische praktijk kan worden beschreven, begrepen, en geholpen.

Bas Haring is (volks)filosoof en informaticus. Het is zijn ambitie wetenschap en filosofie zo uit te leggen dat het begrijpelijk wordt voor iedereen. Via boeken, columns, lezingen en TV. Aan Universiteit Leiden is hij bijzonder hoogleraar “publiek begrip van wetenschap” en oprichter van het masterprogramma “media technology” voor creatieve wetenschap. Bespiegelingen over de (gezondheids-)toepassingen van bigdata als voorspellers van risico’s en gedragingen staan in zijn lezing centraal.

Download hier de uitnodiging.  

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij NvvP, NVGzP, V&VN en verpleegkundig Specialistenregister GGz.


Kosten en inschrijving
De kosten voor dit congres bedragen € 75,-. Omdat Reinier van Arkel als lerende organisatie waarde hecht aan ontwikkeling en ontplooiing, nemen studenten gratis deel op voorwaarde dat bij inschrijving een digitale kopie van een recente studentenkaart of OV-kaart wordt gevoegd. Schrijf je hier in. Na inschrijving ontvang je een digitale factuur.

Bereikbaarheid provinciehuis Noord-Brabant
Brabantlaan 1 5216 TV ‘s-Hertogenbosch.
Het provinciehuis Noord-Brabant ligt vlakbij de afslag 22 (St. Michielsgestel) aan de A2. Vanuit het centraal station ’s-Hertogenbosch is het provinciehuis Noord-Brabant een kwartier fietsen en per bus te bereiken in ongeveer 10 minuten.