Aanmelden

Volwassenen

Als u zich wilt aanmelden bij Reinier van Arkel hebt u een doorverwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of van het wijkteam. De huisarts heeft de mogelijkheid u met behulp van Zorgdomein te verwijzen naar Reinier van Arkel. Indien de huisarts niet bij Zorgdomein is aangesloten, kan de huisarts gebruikmaken van het aanmeldformulier. 

Het behandelteam Autisme behandelt alleen cliënten uit het verzorgingsgebied van Reinier van Arkel.
Dit houdt in dat cliënten buiten het verzorgingsgebied niet meer bij dit team in behandeling worden genomen.  Lees hier het nieuwsbericht met overzicht verzorgingsgebied.


Entree

Telefoon: (073) 658 68 68 op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur
Fax: (073) 658 66 84
E-mailadres: entree@reiniervanarkel.nl
Download aanmeldformulier voor cliënten vanaf 16 jaar (voor verwijzers)

Als de verwijzer uw aanmelding heeft verstuurd aan Entree, ontvangt u van ons per e-mail nadere informatie. Zo ontvangt u een toegangscode waarmee u kunt inloggen in het clientenportaal, een beveiligde omgeving voor clienten van Reinier van Arkel. Per brief wordt u uitgenodigd voor het intake- en adviesgesprek.

Lees meer informatie in de folder Entree waarin de stappen van aanmelding tot aan de start van de behandeling worden toegelicht.  


Overlappende DBC's

Wanneer u wordt aangemeld door een instelling waar op dat moment nog een behandeling loopt op basis van een DBC, dan zal het Entree-team contact opnemen met de desbetreffende verwijzende instelling en verzoeken om de DBC daar te sluiten. Pas als de DBC bij de verwijzende instelling gesloten is, kunt u bij Reinier van Arkel worden ingeschreven en wordt een nieuwe DBC geopend.

Crisis 7x24

Uw huisarts kan in crisissituaties 24 uur per dag contact opnemen met het IHT-team (Intensive Home Treatment): (073) 658 68 03. 

Kinderen en jeugd

Huisartsen en het Bureau Jeugdzorg kunnen kinderen en jeugdigen tot en met 18 jaar aanmelden bij Herlaarhof. 

Aanmelding en consultatie van Herlaarhof
Telefoon: (073) 658 53 33 van 9.00 tot 17.00 uur
Fax: (073) 658 53 55

Herlaarhof, t.a.v. ACH 
postbus 10150,
5260 GB Vught.

De huisarts heeft de mogelijkheid om met behulp van Zorgdomein de cliënt te verwijzen. Indien de huisarts niet bij Zorgdomein is aangesloten kan de huisarts gebruik maken van het verwijsformulier van Herlaarhof