Reinier van Arkel 575 jaar

Een jaar lang activiteiten

Met ‘Roots van Reinier’ openden we in januari ons jubileumjaar. Omdat we geworteld zijn in ’s-Hertogenbosch en de regio (zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Bossche uitspraak gèk-eind die verwijst naar het Hinthamereinde waar Reinier van Arkel gevestigd is) organiseren we iedere maand - op diverse locaties in de regio - activiteiten voor burgers, cliënten en medewerkers. Op die wijze willen we blijk geven van onze maatschappelijke betrokkenheid.

Activiteitenagenda najaar 2017

 

575 jaar Reinier van Arkel

In 2017 viert Reinier van Arkel zijn 575-jarig bestaan. De geschiedenis van de instelling gaat terug tot 1439 het jaar waarin de koopman Reinier van Arkel overlijdt. In zijn testament gaf hij aan dat zijn vermogen moest worden bestemd voor de bouw van een gasthuis voor ‘arme sinnelose menschen’ die buiten de muren waren geplaatst. Het huis dat in 1442 werd opgericht bevond zich aan het Hinthamereinde. Reinier van Arkel is daarmee de oudste psychiatrische instelling van het land en verankerd in ’s-Hertogenbosch en omgeving.

 


Terug naar overzicht